Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Tài Sản Gắn Liền Với Đất (Cập nhật 2023)

Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp hay hợp tác kinh doanh không còn quá xa lạ. Nhiều nhà đầu tư luôn mong muốn có một nguồn vốn doanh nghiệp lớn hoặc nhiều chủ thể muốn hợp tác với nhau để tạo thu nhập cao hơn nhờ kinh doanh sản xuất. Do đó, hình thức góp vốn luôn là vấn đề cần được quan tâm. Góp vốn có thể góp vốn bằng tiền, tài sản, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, … Một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là soạn thảo hợp đồng góp vốn. Bài viết cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Tài Sản Gắn Liền Với Đất
Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Tài Sản Gắn Liền Với Đất

1. Khái niệm

 • Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.
 • Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Điều kiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Điều kiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của cá nhân

Người chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, để đảm bảo được việc góp vốn, tài sản gắn liền với đất phải có các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyển sở hữu tài sản gắn liền với đất và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
 • Tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
 • Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều kiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Người sử dụng đất thuê đất của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm chỉ được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê (điểm e, khoản 2 điều 179 Luật đất đai 2013) mà không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất như người sử dụng đất thuê đất của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Khoản 5, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm như sau:

 • Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;
 • Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;
 • Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất..

3. Soạn thảo Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Quy định về hình thức Hợp đồng

Theo điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất không tuân thủ các quy định về việc công chứng, chứng thực thì hợp đồng sẽ vô hiệu, trừ một số trường hợp theo pháp luật quy định.

Nội dung chính của Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

 • Chủ thể trong hợp đồng

Chủ thể trong Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất là chủ sở hữu tái sản và bên nhận tài sản đó. Có thể chia làm hai chủ thể: Bên góp vốn và bên nhận góp vốn.

 • Đối tượng của Hợp đồng

Đối tượng là tài sản gắn liền với đất. Lưu ý, cần nếu rõ:

  • Tài sản gắn liền với đất là bao gồm tài sản nào? Bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Tài sản gắn liền với thửa đất nào, Bao gồm:
   • Tên người sử dụng đất;
   • Thửa đất số;
   • Tờ bản đồ số;
   • Địa chỉ thửa đất;
   • Diện tích: đơn vị m2 và nêu rõ bằng chữ;
   • Hình thức sử dụng: Bao gồm sử dụng riêng bao nhiêu m2 và sử dụng chung bao nhiêu m2;
   • Mục đích sử dụng;
   • Thời hạn sử dụng;
   • Nguồn gốc sử dụng: được tặng cho, thừa kế, nhận chuyển nhượng, Nhà nước cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm.
   • Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có).
   • Giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giá trị góp vốn

Tài sản góp vốn được quy ra thành tiền Việt Nam đồng. Các bên có thể nhờ một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá tài sản gắn liền với đất. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được bên góp vốn và bên nhận góp vốn chấp thuận.

 • Thời gian góp vốn và mục đích góp vốn
  • Các bên thỏa thuận thời gian góp vốn vào ngày tháng năm nào. Có thể thỏa thuận góp vốn một lần hoặc theo đợt.
  • Mục đích góp vốn rất đa dạng: góp vốn để kinh doanh, góp vốn thành lập công ty, góp vốn đầu tư,…
 • Việc đăng ký góp vốn và nộp lệ phí

Các bên thỏa thuận bên nào sẽ thực hiện việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chịu các phí, lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng.

 • Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 • Cam đoan của các bên
  • Bên góp vốn có thể cam đoan nhưng nội dung sau:
   • Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
   • Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
   • Tại thời điểm giao kết Hợp đồng:
  • Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
  • Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
   • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
   • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng.
  • Bên nhận góp vốn có thể cam đoan nhưng nội dung sau:
   • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng là đúng sự thật;
   • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;
   • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
   • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng.
 • Điều khoản chung

Các bên thoả thuận các điều khoản chung có trong hợp đồng, như:

  • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng.
  • Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ khách hàng soạn thảo Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. ACC sẽ soạn thảo Hợp đồng một cách chỉnh chu và đầy đủ nhất cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thực hiện sau khi xin góp vốn.

5. Quy trình thực hiện soạn thảo Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo sự hướng dẫn của ACC.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1138 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo