Soạn thảo hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ cập nhật năm 2020

Trang chủ / Blog / Soạn thảo hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ cập nhật năm 2020
Soạn thảo hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ
Soạn thảo hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ

1. Nội dung chủ yêu của hợp đồng thu đổi ngoại tệ:

 • Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại cần liên hệ của các bên ký kết hợp đồng;
 • Tên, địa chỉ các Đại lý đổi ngoại tệ (phường-xã, quận-huyện, tỉnh-thành phố);
 • Quy định Đại lý đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt (trừ các Đại lý đặt ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) và bán lại số ngoại tệ tiền mặt đổi được (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ được để lại) cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm;
 • Quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá mua, bán (đối với Đại lý đặt ở các khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) đối với khách hàng và tỷ giá bán lại ngoại tệ tiền mặt cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối; quy định các loại phí hoa hồng đại lý (nếu có);
 • Quy định về quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ trong đó bao gồm việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng và lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách và quy định về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ báo cáo …;
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, trong đó quy định rõ Đại lý đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ; quy định định kỳ Tổ chức tín dụng phải kiểm tra hoạt động của các Đại lý để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và các quy định của pháp luật.
 • Thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải bán số ngoại tệ tiền mặt mua được cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm.

2. Thời điểm có hiệu lực hợp đồng và thời hạn của hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ có hiệu lúc kể

từ khi giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thời hạn hợp đồng: Thời gian chấm dứt hợp đồng do các bên ấn định và thể hiện rõ trong

hợp đồng, ngoài ra đối với một số trường hợp thì có thể chấm dứt theo quy định của pháp

luật quy định.

3. Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ:

 • Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc nhiều địa điểm theo quy định sau:
  • Cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên;
  • Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy);
  • Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp luật;
  • Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam;
  • Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có khách nước ngoài tham quan, mua sắm.
 • Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ sau đây:
  • Có nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ);
  • Nơi giao dịch phải trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc tối thiểu bao gồm điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ.
 • Nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy quyền cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả.
 • Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ.
 • Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ.
 • Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép và tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận đặt đại lý đổi ngoại tệ ở một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh.

3. Công ty tư vấn tài chính ACC cung cấp dịch vụ Soạn thảo Hợp động đại lý thu đổi ngoại tệ. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • ACC sẽ tư vấn thực hiện các phương án thực hiện thu đổi ngoại tệ;
 • ACC sẽ tư vấn những nội dung cơ bản của hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ phù hợp với
 • quy định của pháp luật hiện hành;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những nội dung các bên đưa ra đề xuất để đàm phán;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những thỏa thuận về quyền, lợi ích của các bên tham gia hợp
 • đồng;
 • ACC sẽ thực hiện soạn thảo, hỗ trợ việc thực hiện dự thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa;
 • ACC sẽ thực hiện rà soát, đánh giá dự thảo Hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ mà Quý khách hàng đã soạn;
 • Khi cần thiết ACC sẽ đại diện Quý khách hàng tham gia quá trình đàm phán Hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ;
 • ACC sẽ tư vấn đánh giá về các nhu cầu của khách hàng cho Quý khách;
 • Khi đàm phán các bên đã được thống nhất thì ACC sẽ tiến hàng điều chỉnh lại Hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ trên cơ sở của các bên đã đàm phán.
 • Khi có nhu cầu sửa đổi bổ sung hay ký kết lại hợp đồng lao động ACC sẽ thực hiện tư vấn và hỗ trợ quý khách.

Lưu ý: Thời hạn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi là từ 3-5 ngày nếu như quý khách

cung cấp đầy đủ thông tin

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »