Soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa cập nhật 2023

Hiện nay, hoạt động cho thuê hàng hóa là một hoạt động rất phổ biến. Theo đó Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại. Đối với hoạt động này thì hợp đồng mua bán hàng hóa là quan trọng nhất. Hợp đồng cho thuê hàng hóa giữ vai trò quan trọng đó vì vậy ACC xin hướng dẫn quý khách hàng cách soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên như sau:

Soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa
Soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa

1. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê;
 • Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê;
 • Bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa cho thuê gây phương hại đến việc sử dụng hàng hóa đó của bên thuê thì phải có trách nhiệm giảm giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với thời gian bảo dưỡng, sửa chữa;
 • Nhận tiền cho thuê theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Nhận lại hàng hoá cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê.

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê theo hợp đồng cho thuê và theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể về cách thức sử dụng hàng hóa cho thuê thì hàng hóa cho thuê phải được sử dụng theo cách thức phù hợp với tính chất của hàng hóa đó;
 • Giữ gìn và bảo quản hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn;
 • Yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó;
 • Trả tiền thuê hàng hoá theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Không được bán, cho thuê lại hàng hoá đã thuê.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê hàng hóa

Hợp đồng cho thuê hàng hóa có các nội dung sau đây:

 • Nội dung của hàng hóa cho thê
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên  thuê hàng hóa.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên cho thuê hàng hóa.
 • Giá cả, phí cho thuê hàng hóa định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
 • Tình trạng hiện tại của hàng hóa

Lưu ý:

 • Bên thuê hàng hóa cho bên thứ ba nếu được sự chấp thuận của bên cho thuê, bên thuê lại tài sản có quyền và nghĩa vụ của bên thuê tài sản.
 • Trước khi cho thuê hàng hóa thì bên cho thuê hàng hóa phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thời điểm có hiệu lực hợp đồng và thời hạn của hợp đồng

 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lúc kể từ khi giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Thời hạn hợp đồng: Thời gian chấm dứt hợp đồng do các bên ấn định và thể hiện rõ trong hợp đồng, ngoài ra đối với một số trường hợp thì có thể chấm dứt theo quy định của pháp luật quy định.

4. Mục đích của hợp đồng cho thuê hàng hóa

Mục đích hướng tới của các bên khi tham gia hợp đồng là để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên một cách tốt nhất.

5. Hình thức của hợp đồng cho thuê hàng hóa

Hợp đồng cho thuê hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Lưu ý: Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, không chấp nhận hình thức thỏa thuận bằng miệng.

6. Công ty tư vấn tài chính ACC cung cấp dịch vụ Soạn thảo chuyển quyền nhượng thương mại. Các dịch vụ cụ thể bao gồm

 • ACC sẽ tư vấn thực hiện các phương án thực hiện cho thuê hàng hóa;
 • ACC sẽ tư vấn những nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những nội dung các bên đưa ra đề xuất để đàm phán;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những thỏa thuận về quyền, lợi ích của các bên tham gia hợp đồng;
 • ACC sẽ thực hiện soạn thảo, hỗ trợ việc thực hiện dự thảo hợp đồng cho thuê hàng hóa;
 • ACC sẽ thực hiện rà soát, đánh giá dự thảo Hợp đồng cho thuê hàng hóa mà Quý khách hàng đã soạn;
 • Khi cần thiết ACC sẽ đại diện Quý khách hàng tham gia quá trình đàm phán Hợp đồng cho thuê hàng hóa;
 • ACC sẽ tư vấn pháp luật thương mại các văn bản liên quan đến việc thực hiện cho thuê hàng hóa;
 • ACC sẽ tư vấn đánh giá về các nhu cầu thuê hàng hóa của Quý khách;
 • Khi đàm phán các bên đã được thống nhất thì ACC sẽ tiến hàng điều chỉnh lại Hợp đồng cho thuê hàng hóa trên cơ sở của các bên đã đàm phán.
 • ACC sẽ thực hiện tư vấn phương án thực hiện Hợp đồng cho thuê hàng hóa;
 • Khi có nhu cầu sửa đổi bổ sung hay ký kết lại hợp đồng lao động ACC sẽ thực hiện tư vấn và hỗ trợ quý khách.

Lưu ý: Thời hạn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi là từ 3-5 ngày nếu như quý khách cung cấp đầy đủ thông tin.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (608 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo