Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc cập nhật 2023

Xây dựng hợp đồng bản quyền âm nhạc là trong quan hệ mua bán, sử dụng bản quyền tác phẩm âm nhạc. ACC xin được giới thiệu vấn đề trên thông qua bài viết Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc cập nhật 2023.

Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc
Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc

1. Hợp đồng bản quyền âm nhạc là gì?

Theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam, hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ pháp lý ràng buộc lẫn nhau giữa các bên. Hợp đồng bản quyền âm nhạc cũng là một dạng hợp đồng trong dân sự, và có bản chất như đã nói trên. Có thể hiểu hợp đồng bản quyền âm nhạc chính là hợp đồng thỏa thuận sử dụng tác phẩm âm nhạc và trả tiền bản quyền cho tác giả (hay chính là hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm âm nhạc).

2. Có nên xác lập hợp đồng bản quyền âm nhạc hay không?

Câu trả lời là buộc phải mua bản quyền âm nhạc và xác lập hợp đồng bản quyền âm nhạc trước khi sử dụng, đặc biệt là sử dụng cho mục đích thương mại. Việc sử dụng tác phẩm âm nhạc mà không có sự đồng ý của tác giả có thể là hành vi vi phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Cụ thể, Điều 28, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội  về Hành vi xâm phạm quyền tác giả.

“6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8.Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này....

10.Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả....”

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp tranh chấp bắt nguồn từ hoạt động sử dụng tác phẩm âm nhạc do không xác lập hợp đồng bản quyền âm nhạc, hoặc hợp đồng bản quyền âm nhạc không phù hợp. Do vậy, để tránh xảy ra rủi ro, tranh chấp pháp lý, việc thỏa thuận, xây dựng hợp đồng bản quyền âm nhạc là rất cần thiết.

Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc
Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng bản quyền âm nhạc

Điều khoản cơ bản của hợp đồng chính là các điều khoản đảm bảo cho một hợp đồng bản quyền âm nhạc có hiệu lực pháp luật. Việc soạn thảo không đúng, không phù hợp có thể dẫn đến tranh chấp, thậm chí là hợp đồng bị vô hiệu.

Như đã nói, hợp đồng bản quyền âm nhạc cũng là hợp đồng dân sự, do đó, hợp đồng bản quyền âm nhạc phải đảm bảo các điều khoản cơ bản của một hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự. Ngoài ra, còn cần phải đảm bảo thêm các điều khoản cơ bản của một hợp đồng bản quyền âm nhạc. Cụ thể:

Chủ thể của hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng (các bên trong hợp đồng, bao gồm: bên sở hữu quyền tác giả tác phẩm âm nhạc, bên mua quyền tác giả và bên thứ ba, nếu có) là điều cơ bản đầu tiên cần lưu ý. Thông tin về chủ thể, các giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy đăng ký thành lập/hoạt động, thông tin liên lạc, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền... là những nội dung tối thiểu cần có của các bên giao kết hợp đồng.

Đối tượng của hợp đồng

 • Đối tượng của hợp đồng được hiểu đơn giản chính là quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc (trong pháp luật về sở hữu trí tuệ, đó chính là quyền tác giả, quyền liên quan  đối với tác phẩm âm nhạc).
 • Trong điều khoản này, các bên cần nêu cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT. Ngoài ra, cần nêu rõ các thông tin về tên tác phẩm, loại hình, tác giả, tình trạnh đã công bố/chưa công bố (nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố).

Quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ giữa các bên là không thể thiếu trong một hợp đồng bản quyền. Việc thỏa thuận và xây dựng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ một cách chính xác và phù hợp chính là điều kiện đảm bảo cho hợp đồng có hiệu lực và tránh những tranh chấp có thể xảy ra. ACC xin được gợi ý một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng bản quyền âm nhạc dưới đây:

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng bản quyền

 • Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thực hiện thanh toán.
 • Được quyền huỷ bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) khi bên nhận chuyển nhượng vi phạm các điều khoản tại hợp đồng, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo về tính hợp pháp về quyền sử dụng các tác phẩm cho bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp có khiếu kiện thì phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho bên nhận chuyển nhượng.
 • Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến việc trả tiền nhuận bút sử dụng tác phẩm âm nhạc cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được sử dụng trong hợp đồng.
 • Xuất hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ tài chính cho bên nhận chuyển nhượng.

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng bản quyển

 • Được sử dụng các tác phẩm.
 • Được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả âm nhạc.
 • Sử dụng các tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng
 • Kê khai danh sách các tác phẩm sử dụng.
 • Thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo qui định của hợp đồng.
 • Không được chuyển giao các tác phẩm đó cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.
 • Bồi thường thiệt hại từ việc vi phạm hợp đồng cho bên chuyển nhượng bản quyền.

Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng

Về vấn đề phạt vi phạm hợp đồng, Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ,  mức phạt vi phạm trong Hợp đồng dân sự do các bên thỏa thuận. Như vậy, chỉ khi thỏa thuận điều khoản phạt vi phạm hợp đồng thì mới có thể thực hiện phạt vi phạm. Sau khi xác định được là có hành vi vi phạm, đối với yêu cầu phạt vi phạm các bên chỉ cần căn cứ vào mức phạt đã được thỏa thuận trong Hợp đồng để xác định.

Giá cả, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán

 • Giá cả có thể là giá cố định hoặc nếu không có giá cố định thì phải đưa ra cách xác định giá cả một cách thống nhất (nội dung này thường phụ thuộc vào thời hạn thực hiện hợp đồng và tính ổn định của hàng hóa trên thị trường).
 • Phương thức thanh toán có thể là trực tiếp, gián tiếp, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Việc sử dụng các phương thức thanh toán phụ thuộc vào giá trị hợp đồng, độ tin tưởng của các bên và các công tác nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, ngân hàng... Các bên có thể sử dụng một số phương thức thanh toán phổ biến hiện nay như nhờ thu, tín dụng chứng từ...

4. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc do ACC cung cấp

 • Việc lựa chọn sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng là cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tránh rủi ro pháp lý và thiệt hại khi xảy ra tranh chấp cho các bên. ACC là cơ quan chuyên nghiệp trong lĩnh vực soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc. Thời gian soạn thảo hợp đồng dịch vụ là từ …………….kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Soạn thảo hợp đồng bản quyền âm nhạc cập nhật 2022 do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (890 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (1)

  DUY
  Chào bạn , mình là 1 Label âm nhạc mình ở nước ngoài Mình cần soạn thảo vài bản hợp đồng bản quyền âm nhạc bạn có thể giúp mình được ko ạ ?
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo