Hướng Dẫn Quy Đổi Giá Nhà Ở, Công Trình Sở Xây Dựng HCM

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về cách quy đổi giá nhà ở, công trình Sở xây dựng TP.HCM. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Hướng Dẫn Quy Đổi Giá Nhà Ở Công Trình Sở Xây Dựng Hcm

Hướng Dẫn Quy Đổi Giá Nhà Ở, Công Trình Sở Xây Dựng HCM

1. Công văn số 5607/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ

Ngày 25/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5607/SXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ.

Qua đó, thông tin như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 413/TB-VP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình tại buổi họp về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó: “Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2674/SXD-KTXD ngày 09 tháng 3 năm 2021 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật”.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tính lệ phí trước bạ như sau:

1. Các loại công trình đã có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng

Các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 2189/SXD-KTXD ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng.

2. Các loại công trình chưa có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021của Bộ Xây dựng

Các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 3761/SXD-KTXD ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng (Có cập nhật chỉ số giá xây dựng công trình năm 2020 so với năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục 1 của văn bản này).

3. Công văn này thay thế Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Sở Xây dựng.

2. Hướng dẫn tính toán, quy đổi giá nhà ở, công trình tại TP.HCM

Sở Xây dựng đã có các Công văn 12935/SXD-KTXD ngày 10/10/2019, 3302/SXD-KTXD ngày 31/3/2020, 3761/SXD-KTXD ngày 13/4/2020 về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố.

Nay, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc tính toán, quy đổi giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình trên địa bàn đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 ra giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình trên địa bàn tại thời điểm tính toán như sau:

Công thức tính toán

Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình năm n+1

=

Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình năm n

X

Chỉ số giá xây dựng công trình năm n so với năm n-1 do Thành phố công bố

Trong đó:

- Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 có 2 phần:

+ Bảng Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 (tính theo mặt bằng giá năm 2017).

+ Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình không có trong Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 thì áp dụng theo giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình được tính từ Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố năm gần nhất.

Hiện nay, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021, có 3 cột: Cột (0) “Suất vốn đầu tư”, Cột 1 “Chi phí xây dựng”, Cột 2 “Chi phí thiết bị”.

Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình = Suất vốn đầu tư (cột 0) trừ (-) chi phí thiết bị (cột 2).

- Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2017 so với năm 2016; Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2018 so với năm 2017; Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 so với năm 2018 và Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2020 so với năm 2019 trên địa bàn theo Phụ lục 1.

- Ví dụ tính toán: Theo Phụ lục 2./.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 2189/SXD-KTXD ngày 22/02/2021.

Trên đây là thông tin tư vấn của chúng tôi về vấn đề hướng dẫn cách tính quy đổi giá nhà ở, công trình xây dựng Sở xây dựng TP HCM. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến với bạn đọc. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo