Sổ đăng ký kinh doanh là gì? Bao gồm những gì? 2024

Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc thành lập công ty, đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có số đăng ký kinh doanh hay còn gọi là mã số doanh nghiệp.
Không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm ý nghĩa, cũng như công dụng của số đăng ký kinh doanh trong thực tiễn hoạt động của công ty/doanh nghiệp hiện nay. Để giúp hiểu rõ hơn về số đăng ký kinh doanh, Luật ACC căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, xin gửi đến quý độc giả những thông tin tư vấn như sau:

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Bình Chánh

1. Số đăng ký kinh doanh là gì?

Số đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh. Khi cá nhân, tổ chức muốn hoạt động đầu tư kinh doanh thì theo quy định pháp luật phải đăng ký kinh doanh trước, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì mới được phép hoạt động.

Theo quy định tại Điều 29 Luật doanh nghiệp thì:

 • Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
 • Số đăng ký kinh doanh được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Nhưng hiện nay, các tổ chức công ty/doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh thành lập công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và có mã số doanh nghiệp (mã số này được gọi là số giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp). Còn đăng ký kinh doanh hộ cá thể khi thành lập sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hộ cá thể và có mã số hộ kinh doanh (mã số này được gọi là số giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh). Như vậy, về cơ bản thì số giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cũ và số giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/ số giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh bây giờ có thể hiểu là giống nhau.

Điều 3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT:

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

a) Mã cấp tỉnh: 02 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mã cấp huyện: 01 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

d) Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự, từ 000001 đến 999999.

2.Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

3.Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

4.Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành lập mới hoặc được tách.

Hiện nay, đối với đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có số đăng ký kinh doanh tương ứng. Có thể hiểu rằng số đăng ký kinh doanh chính là số được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh khi thành lập.

2. Ý nghĩa của Số đăng ký kinh doanh

 • Số đăng ký kinh doanh hay mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập thành công và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Số đăng ký kinh doanh có một mã số duy nhất, không trùng nhau và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, Số đăng ký kinh doanh cũng sẽ chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.
 • Số đăng ký kinh doanh được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính, quyền, nghĩa vụ khác.
 • Số đăng ký kinh doanh cũng là mã số thuế trong suốt quá trình hoạt động, được sử dụng để kê khai và nộp thuế phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp.

3. Công dụng của Số đăng ký kinh doanh

Dưới đây là 3 công dụng của Số đăng ký kinh doanh:

 • Số đăng ký kinh doanh giúp cho việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp được dễ dàng hơn. Vì mã số doanh nghiệp cũng là mã số thuế trong suốt quá trình hoạt động, được sử dụng để kê khai và nộp thuế phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp.
 • Số đăng kí kinh doanh giúp cho cơ quan quản lí nhà nước thực hiện quản lí việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp/ hộ kinh doanh được dễ dàng hơn.
 • Số đăng kí kinh doanh giúp cho các chủ thể có quan tâm đến doanh nghiệp/ hộ kinh doanh có thể tiến hành tra cứu thông tin cơ bản về doanh nghiệp/ hộ kinh doanh đó ( như tên người đại diện theo pháp luật, lĩnh vực kinh doanh, ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, tình trạng còn hoạt động kinh doanh hay không,…) khi biết mã số doanh nghiệp/ mã số hộ kinh doanh.

4. Câu hỏi thường gặp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay thường gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đăng ký kinh doanh) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Đây là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng cần có của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan hành chính công của nhà nước cấp phép. Cụ thể là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nội dung đăng ký doanh nghiệp sai sự thật; doanh nghiệp do người bị cấm thành lập doanh nghiệp; ngừng kinh doanh 1 năm mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền; không gửi báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 6 tháng tính từ khi hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; trường hợp khác theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn thông tin về Số đăng ký kinh doanh là gì? Trình bày ý nghĩa và công dụng của Số đăng ký kinh doanh. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,...tại công ty luật chúng tôi, vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo