CÔNG TY LUẬT ACC

Sở giao dịch hàng hóa là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

Sở giao dịch hàng hóa là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

04/03/2022

Hoạt động mua bán hàng hóa là hình thức hoạt động thương mại phổ biến nhất hiện nay và ngày càng phát triển đa dạng rõ rệt. Tuy nhiên, đối với loại hình mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là gì lại không được nhiều người hiểu một cách cụ thể và chính xác. Hiểu được điều đó, trong bài viết dưới đây, hãy cùng Công ty luật ACC tìm hiểu về những nội dung pháp lý này thông qua các văn bản pháp luật hiện hành.

Sở giao dịch hàng hóa là gì
Sở giao dịch hàng hóa là gì

1. Khái niệm sở giao dịch hàng hóa là gì?

– Định nghĩa về sở giao dịch hàng hóa là gì tuy không được quy định cụ thể tại điều khoản pháp luật nào nhưng dựa trên những quy định về hoạt động mua bán hình thức này tại Luật thương mại năm 2005 có thể hiểu khái niệm như sau:

+ Sở Giao dịch hàng hóa là một tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán cụ thể với những điều kiện đảm bảo cho hoạt động mua bán được diễn ra một cách ổn định, gồm:

+ Có cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ giao dịch

+ Tiêu chuẩn hóa hoạt động mua bán thông qua việc xây dựng những qui tắc của giao dịch.

– Theo đó, sở Giao dịch hàng hóa là một địa điểm để các bên có nhu cầu mua bán hàng hóa có thể thỏa thuận và kí kết những hợp đồng mà đã được tiêu chuẩn hóa bởi sở.

2. Đại vị pháp lý và trách nhiệm quyền hạn

Sở giao dịch hàng hóa là gì có địa vị pháp lý cụ thể và được pháp luật quy định những quyền hạn, trách nhiệm trong hoạt động của mình. Điều này được quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP như sau:

– Địa vị pháp lý:

Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Quyền hạn của sở giao dịch hàng hóa:

+ Lựa chọn loại hàng hoá trong danh mục hàng hoá được quy định để tổ chức giao dịch mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động giao dịch mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Yêu cầu các thành viên kinh doanh ký quỹ đảm bảo tư cách thành viên, ký quỹ giao dịch.

+ Thu phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tin và các loại phí dịch vụ khác.

– Trách nhiệm của sở giao dịch hàng hóa

+ Tổ chức các giao dịch mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa một cách công bằng, trật tự và hiệu quả.

+ Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa gây thiệt hại cho các thành viên, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Chức năng và hoạt động của sở giao dịch hàng hóa

Về chức năng hoạt động

Chức năng của sở giao dịch hàng hóa là gì bao gồm những nội dung sau:

– Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá.

– Điều hành các hoạt động giao dịch.

– Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

Về nội dung hoạt động

– Sở giao dịch hàng hóa chỉ được giao dịch những hàng hoá được quy định trong Danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định.

– Tổng hạn mức giao dịch đối với một loại hàng hóa của toàn bộ các hợp đồng đang trong thời hạn giao dịch không được vượt quá 50% tổng khối lượng hàng hóa đó được sản xuất tại Việt Nam của năm ngay trước đó.

– Sở Giao dịch hàng hóa tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung, trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán.

– Sở Giao dịch hàng hóa quy định cụ thể mức ký quỹ ban đầu khi đặt lệnh giao dịch nhưng không được thấp hơn 5% trị giá của từng lệnh giao dịch.

Trên đây là những kiến thức liên quan đến sở giao dịch hàng hóa là gì do Công ty luật ACC tổng hợp gửi đến bạn đọc. Có thể thấy Sở giao dịch hàng hóa là một tổ chức diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa với số lượng lớn và có quy mô tổ chức nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đọc còn có những vướng mắc nào khác về vấn đề này hoặc bất kỳ lĩnh vực pháp lý nào khác để được tư vấn một cách cụ thể.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ