Quy trình và thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư 2023

Chung cư là một trong những loại nhà ở, bất động sản được nhiều người mong muốn có được, đặc biệt là những nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với chung cư chưa có sổ đỏ mà chỉ mới thực hiện ký kết hợp đồng và chưa có hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thì việc mua bán, sang tên hợp đồng mua bán chung cư như thế nào? Trình tự, thủ tục ra sao?

Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư
Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán chung cư

1. Có được thực hiện chuyển nhượng (sang tên) hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư? Nếu được thì phải kèm theo những điều kiện gì?

 • Căn cứ vào quy định của luật nhà ở 2014 thì Chung cư được hiểu là nhà ở thương mại và theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 19/2016/TT-BXD hướng dẫn luật nhà ở 2014 quy định về Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại gồm những điều kiện sau:
 • Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ. Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.
 • Theo đó, có thể sang tên Hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư khi chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

2. Trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư

Bước 1. Nộp đơn đề nghị chủ đầu tư chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng (sang tên) nhà ở là chung cư

 • Sau khi nhận đơn đề nghị, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra tình trạng thanh toán, và tình trạng hợp đồng, sau đó sẽ ra quyết định chấp thuận hay không chấp thuận. Nếu được chấp thuận thì thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2. Thống nhất lập văn bản chuyển nhượng (sang tên) hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư

 • Văn bản chuyển nhượng (sang tên) hợp đồng mua bán chung cư phải bao gồm các nội dung chính sau đây:
 • Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân thì ghi thông tin về cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật;
 • Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư;
 • Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Các thỏa thuận khác.

Bước 3: Công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng (sang tên) hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư

 • Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau:
 • 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 4: Đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng

 • Sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư theo quy định, bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.
 • Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận bao gồm các giấy tờ sau đây:
 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng (trường hợp phải công chứng, chứng thực thì phải thực hiện việc công chứng, chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư);
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở;
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây:
 • 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng;
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó (đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở (đối với trường hợp chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở);
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Bước 5: Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai

 • Khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận các giấy tờ sau:
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở là chung cư đã ký với chủ đầu tư;
 • Trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó;
 • Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng;
 • Trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản chính biên bản bàn giao nhà ở;
 • Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của chủ đầu tư.

3. Các câu hỏi thường gặp.

Các loại nhà chung cư bao gồm những loại nào?

 • Nhà chung cư thương mại.
 • Nhà chung cư xã hội.
 • Nhà chung cư phục vụ tái định cư.
 •  Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại.

 Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính như thế nào?

 • Hợp đồng chuyển nhượng đã lập và được công chứng (Bản Chính)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ( Bên Mua kí ) – 2 bản
 • Tờ khai Thuế thu nhập cá nhân ( Bên Bán kí ) – 2 bản
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Sổ Đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất – 1 Bản sao được cơ quan có thẩm quyền công chứng
 • CMND + Hộ khẩu của 2 bên – 1 Bản sao được cơ quan có thẩm quyền công chứng
 • Thuế sang tên sổ đỏ gồm có

Hồ sơ kê khai hồ sơ sang tên Sổ Đỏ như thế nào?

 • Đơn đề nghị đăng kí biến động ( bên Bán kí ), trong trường hợp cả 2 bên đã có thỏa thuận thì Bên Mua cũng có thể kí
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Bản gốc )
 • Bản sao hộ khẩu và CMND của bên Mua

Lệ phí sang tên Sổ Đỏ gồm những gì?

 • Lệ phí địa chính
 • Lệ phí thẩm định

✅ Thủ tục: ⭕ sang tên hợp đồng mua bán chung cư
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo