Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà (Cập nhật 2023)

Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán nhà là hoạt động phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm được. ACC xin được giới thiệu chi tiết hoạt động trên qua chủ đề Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà.

Sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà (hay còn gọi là chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà) không còn quá xa lạ với chúng ta. Nhiều người đặt ra thắc mắc rằng họ đã mua nhà nhưng muốn chuyển lại hợp đồng mua bán căn nhà đó cho người khác thì phải làm sao. Để giải đáp thắc mắc đó, ACC xin được giới thiệu chi tiết  về chủ đề Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà.

Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà
Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà

Chuyển nhượng Hợp đồng mua bán hay còn gọi là chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ nhà hình thành trong tương lai. Đây là hợp đông dân sự mà liên quan đến 3 bên bao gồm bên chuyển nhượng (bên bán), bên nhận chuyển nhượng (bên mua) và Chủ đầu tư. Để thực hiện hoạt động sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà, các bên cần phải nắm rõ các điều kiện để thực hiện và quy trình thực hiện thủ tục trên.

1. Điều kiện sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà

Việc chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà chỉ được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện luật định. Cụ thể:

 • Thứ nhất, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là một trong những quyền năng mà pháp luật  về nhà ở cho phép chủ sở hữu nhà ở (không phân biệt là đã được bàn giao nhà hay chưa) thực hiện chỉ khi các bên chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
 •  Thứ hai, bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (bên sang tên) phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; đối với cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Thứ ba, đối với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà (bên được sang tên), nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

2. Thủ tục sang tên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất lập Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định và theo mẫu tại Thông Tư 19/2016/TT-BXD.

Bước 2: Thực hiện công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng

 • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực.
 • Nếu bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng không bắt buộc mà do các bên tự thỏa thuận.
 • Thủ tục công chứng, chứng thực được thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng thuộc UBND có thẩm quyền.
 • Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực: gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016 của Bộ Xây dựng. Cụ thể, bao gồm:
  • 7 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
  • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân, nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;
  • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Trường hợp được miễn thuế phải có giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Bước 4: Yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển quyền.

Bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Hồ sơ gồm có:

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng (trường hợp phải công chứng, chứng thực thì phải thực hiện việc công chứng, chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư).
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở.
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Bước 5: Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản chính biên bản bàn giao nhà ở;
 • Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của chủ đầu tư.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Thủ tục sang tên hợp đồng mua bán nhà do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (740 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo