Sản phẩm của kiểm toán là gì và bao gồm gì? (Cập nhật 2024)

Kiểm toán là các hoạt động kiểm tra, thu thập các tài liệu thông tin về đối tượng được kiểm toán. Việc kiểm toán phải được thực hiện theo đúng quy trình và hầu hết mọi người sẽ quan tâm đến kết quản của việc kiểm toán. Như vậy thì sản phẩm của kiểm toán là gì? Các quy định hiện hành về sản phẩm của kiểm toán là gì. Để tìm hiểu hơn về sản phẩm của kiểm toán là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về sản phẩm của kiểm toán là gì nhé.

san-pham-cua-kiem-toan-la-gi

Sản phẩm của kiểm toán là gì

1. Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là bao gồm những việc như: Thu thập số liệu, các thông tin liên quan đến tài chính từ phòng kế toán. Sau đó, từ những tài liệu thông tin thu thập được công ty kiểm toán sẽ phân tích, đánh giá tất cả các thông tin và số liệu này. Sau khi đã thực hiện thẩm định, đánh giá độ xác thực của thông tin thu thập được dực trên các chuẩn mực kế – kiểm thì báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin được kiểm tra.

2. Chức năng của kiểm toán.

Dựa trên tính chất công việc của kiểm toán thì chức năng cơ bản của kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến

Thứ nhất, chức năng xác minh:

 • Nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lí của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các báo cáo tài chính. Xác minh là chức năng gắn liền với mọi hoạt động kiểm toán.
 • Đối với kiểm toán báo cáo tài chính, việc xác minh được thực hiện theo 2 mặt:
  • Tính trung thực của các con số.
  • Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính.

Thứ hai, chức năng bày tỏ ý kiến:

 • Bày tỏ ý kiến là đưa ra ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về tính trung thực, mức độ hợp lí của các thông tin tài chính kế toán. Chức năng bày tỏ ý kiến có thể được hiểu rộng với ý nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tin và cả pháp lí, tư vấn qua xác minh.

3. Ý nghĩa của kiểm toán.

Kiểm toán mang ý nghĩa đối lớn đối với mọi hoạt động yêu cầu dịch vụ kiểm toán. Ý nghĩa của kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm
 • Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến đối tượng kiểm toán như các cơ quan nhà nước, ngân hàng, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác
 • Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ
 • Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của kiểm toán nói chung.
 • Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý.
 • Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Kiểm toán không chỉ xác minh rõ độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về quản lý.

4. Sản phẩm của kiểm toán.

Dựa trên mục tiêu là nhận xét về các thông tin, xác thực các số liệu về báo cáo tài chính mà công việc của kiểm toán sẽ thực hiện trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không.

Từ đó đưa ra sản phẩm của kiểm toán dựa trên ý kiến khách quan của kiểm toán viên. Từ sản phẩm kiểm toán mà đưa ra báo cáo kiểm toán cụ thể, nêu rõ ý kiến chính thức của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về báo cáo tài chính được kiểm toán. Đây là kết quả cuối cùng của quá trình kiểm toán.

Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Đây là lợi ích bổ sung nhưng không kém phần quan trọng trong hoạt động kiểm toán và có ý nghĩa trực tiếp đối với đơn vị được kiểm toán. Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế, vấn đề nhận thức về kiểm toán và của đối tượng tham gia kiểm toán mà nội dung này được đánh giá nhìn nhận khác nhau.

5. Kết luận sản phẩm của kiểm toán là gì.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về sản phẩm của kiểm toán là gì và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến sản phẩm của kiểm toán là gì. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về sản phẩm của kiểm toán là gì đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về sản phẩm của kiểm toán là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1197 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo