Review ưu điểm và nhược điểm, hướng dẫn sử dụng và báo giá phần mềm kế toán Lemon cập nhật 2021

Review và báo giá phần mềm kế toán Lemon
Review và báo giá phần mềm kế toán Lemon

Phần mềm kế toán Lemon là phần mềm kế toán rất phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ ACC sẽ review và báo giá phần mềm kế toán Lemon.

1. Thông tin về phần mềm kế toán Lemon

Phần mềm kế toán Lemon có tên chính xác là Phần mềm tài chính kế toán DX là sản phẩm của Công ty Cổ phần Định Gia Nét (tên giao dịch DigiNet Corporation) – công ty chuyên về phần mềm quản lý doanh nghiệp, được thành lập vào tháng 4/1996, đến nay đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. DX là sản phẩm phần mềm quản trị kế toán tài chính dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Phù hợp với các loại hình doanh nghiệp thương mại – dịch vụ – sản xuất – xây dựng. Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, DigiNet cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3-ERP ứng dụng trong hầu hết các phòng ban của doanh nghiệp, trong đó có phòng kế toán.

2. Các module trong phần mềm kế toán Lemon/DX

Phần mềm kế toán Lemon/DX bao gồm các module sau:

 • Thông tin dùng chung: Module Thông tin dùng chung giúp người dùng tạo các danh mục sử dụng chung trong toàn hệ thống.
 • Vốn bằng tiền: Module Vốn bằng tiền giúp người dùng quản lý các tài khoản tiền và xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền tại doanh nghiệp.
 • Bán hàng: Module Bán hàng giúp người dùng thực hiện và quản lý các nghiệp vụ phát sinh trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp.
 • Phải thu: Module Phải thu quản lý các loại công nợ phải thu như tiền hàng, tạm ứng và các khoản phải thu khác.
 • Mua hàng: Module Mua hàng giúp người dùng quản lý trình mua hàng của doanh nghiệp từ lúc lập đơn hàng, nhận hàng, nhận hóa đơn, nhập kho, trả hàng.
 • Phải trả: Module Phải trả quản lý tất cả các khoản phải trả, từ các khoản ngắn hạn như phải trả cho nhà cung cấp, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác, cho đến các khoản dài hạn như nợ và vay dài hạn.
 • Tồn kho: Module Tồn kho giúp người dùng quản lý hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư, v.v. trong doanh nghiệp.
 • Tài sản cố định: Module Tài sản cố định có chức năng quản lý tài sản và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản và xây dựng cơ bản.
 • Công cụ dụng cụ: Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
 • Chi phí trả trước: Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước trong doanh nghiệp.
 • Giá thành: Module Giá thành giúp người dùng tập hợp chi phí và tính giá thành cho các sản phẩm sản xuất.
 • Thống kê sản xuất: Module Thống kê sản xuất giúp cho phép ghi nhận kết quả sản xuất để phục vụ cho công tác giá thành.
 • Tổng hợp: Module Tổng hợp nhận dữ liệu từ các module chi tiết, giúp người dùng tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
 • Thuế: Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.
 • Chức năng của phần mềm kế toán Lemon/DX

3. Chức năng của phần mềm kế toán Lemon/DX

 • Quản lý tất cả thông tin liên quan đến phòng ban, khách hàng, nhà cung cấp,…
 • Phân tích doanh thu cho từng mã hàng, ngành hàng. So sánh và phân tích doanh thu / chi phí của kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm trước,…
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả,…Phân tích tuổi nợ, tính chiết khấu và lãi phạt trong thanh toán
 • Phân tích doanh số mua chi tiết theo: nhóm hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, thị trường. Phân tích nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Quản lý chi tiết mã hàng tồn (vật tư, hàng hóa, công cụ, …) theo nhiều chủng loại, nhóm hàng.
 • Quản lý nhiều đơn vị tính khác nhau cho cùng một mã hàng. Phân tích tuổi hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển,
 • Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: thực tế đích danh, FIFO, LIFO, bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ
 • Quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
 • In tất cả các báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính
 • Tính giá thành thực tế theo từng công đoạn, thành phẩm cuối cùng hay theo lô, đơn hàng hoặc nhóm sản phẩm.
 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: định mức, hệ số, tỷ lệ, phân bổ trực tiếp, chi phí nguyên liệu chính và có thể kết hợp các phương pháp
 • Báo cáo phân tích giá thành sản phẩm theo chi tiết theo từng yếu tố chi phí cấu thành
 • Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và đánh giá hiệu quả trong sản xuất.

4. Ưu nhược điểm của phần mềm kế toán Lemon/DX

Ưu điểm của phần mềm kế toán tài chính Lemon (DX)

 • Đơn giản hóa việc nhập dữ liệu: nhanh, thao tác dễ dàng, chỉ cần nhập một lần
 • Tối ưu tốc độ phối hợp giữa các quy trình bằng việc tự động hóa
 • Tự động hóa xuất báo cáo và phân tích: báo cáo lãi lỗ, các khoản phải thu, phải trả, số lượng hàng tồn kho, doanh thu, dự báo,… Các báo cáo quản lý tài chính này là công cụ tối ưu để giúp bạn quản lý doanh nghiệp
 • Tự động hóa nhiều nghiệp vụ kế toán: tính lương, tạo/xuất hóa đơn, tính thuế VAT,
 • Tích hợp với nhiều hệ thống như ngân hàng trực tuyến, hóa đơn điện tử,…
 • Giảm thiểu lỗi, sai sót trong việc nhập liệu, xử lý, thống kê số liệu
  Phù hợp với các công ty trong nhiều giai đoạn tăng trưởng, tích hợp các tùy chỉnh nâng cao của phần mềm cao cấp
 • Lưu trữ số liệu, thông tin với mức độ bảo mật cao
 • Đảm bảo tính chính xác của thông tin khi truy xuất và xử lý dữ liệu.

Nhược điểm của phần mềm kế toán tài chính Lemon (DX)

Phần mềm chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, không áp dụng được cho doanh nghiệp có quy mô lớn. Sau khi cài đặt, người sử dụng phải được đào tạo, không có hướng dẫn sử dụng được công bố.

5. Báo giá phần mềm kế toán Lemon/DX

 • Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được báo giá phần mềm chính xác và nhanh chóng.
 • Lưu ý: Các thông tin về phần mềm do nhà cung cấp công bố.

Trên đây là một số thông tin review về phần mềm kế toán Lemon. Trước khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng cần tìm hiểu các thông tin có liên quan để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận