Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN vắt năm (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN vắt năm
Dịch vụ quyết toán thuế TNCN vắt năm

Quyết toán thuế vắt năm là gì và thực hiện như thế nào? Để trả lời thắc mắc trên, ACC xin giới thiệu Dịch vụ quyết toán thuế tncn vắt năm cập nhật 2020.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

2. Quyết toán thuế thu nhập vắt năm là gì?

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3, Luật Quản lý thuế, quyết toán thuế hay khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Vậy, quyết toán thuế thu nhập cá nhân vắt năm là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân vắt năm là hoạt động quyết toán thuế trong trường hợp kỳ quyết toán đầu tiên tính theo 12 tháng liên tục không trùng với năm dương lịch.

Ví dụ cho trường hợp quyết toán thuế thu nhập vắt năm:

Cá nhân A quốc tịch Trung Quốc, là cá nhân cư trú tại Việt Nam, có kỳ quyết toán thuế TNCN đầu tiên tại Việt Nam từ 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 với số thuế TNCN phải nộp là 50.000.000 VND.

Sang năm 2017, cá nhân A vẫn cư trú tại Việt Nam, có kỳ quyết toán thuế TNCN của năm tính thuế thứ 2 từ 01/01/2007 đến 31/12/2017 với số thuế TNCN phải nộp là 50.000.000 VND.

Như vậy, kỳ quyết toán thuế đầu tiên tính theo 12 tháng liên (từ 01/10/2016 đến 01/09/2017) không trùng với năm dương lịch. Trường hợp này phải áp dụng thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân vắt năm.

3. Thủ tục quyết toán thuế TNCN vắt năm cập nhật 2020

Hồ sơ khai quyết toán thuế

Cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay, hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCNban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC,
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • Đối với năm tính thuế thứ nhất:khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
 • Đối với năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

4. Các chế tài đối với hành vi không quyết toán thuế

Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

 • Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Đối với cá nhân

 • Nếu cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bẳng ½ (một nửa) mức phạt của tổ chức.
 • Nếu cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.
 • Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuếTNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.

5. Dịch vụ quyết toán thuế của ACC

 • Với thế mạnh về lĩnh vực pháp luật về thuế, ACC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về nghĩa vụ thuế. Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn về mặt pháp lý lẫn hỗ trợ về mặt thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng và các lĩnh vực thuế khác, xin vui lòng liên hệ ACC để biết thêm chi tiết!
 • Trong thời gian sớm nhất, kể từ thời gian nhận đủ thông tin và tài liệu, ACC sẽ hoàn thành và gửi trả khách hàng kết quả công việc.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quyết toán thuế tncn vắt năm – quyết toán thuế thu nhập cá nhân vắt năm do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận