Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh năm 2021

logo accACC
Hà My

Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xuất hiện các doanh nghiệp, tập đoàn, các công ty lớn nhỏ cũng không còn quá xa lạ nữa. Đặc biệt với những công ty lớn và việc kinh doanh hiệu quả thu được nguồn doanh thu dồi dào thì việc muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động dường như trở thành một việc tất yếu để đáp ứng nhu cầu về quản lý, nhân sự cũng như phục vụ nhu cầu kinh doanh của công ty không hề là chuyện hiếm lạ nữa. Phần lớn, các công ty, doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của mình sẽ lựa chọn việc thành lập chi nhánh. Một công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thành lập chi nhánh của mình thì phải ra quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh. Bài viết sau đây xin cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh để quý khách hàng có thể tham khảo.

quyet dinh thanh lap chi nhanh cong ty tnhhQuyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh

1. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn được hiểu như thế nào?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn được hiểu là một đơn vị phụ thuộc của công ty TNHH, thay mặt công ty TNHH thực hiện một phần hoặc chức năng của doanh nghiệp như kinh doanh, đại diện,… Chi nhánh công ty TNHH kinh doanh ngành nghề giống với ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH thành lập ra nó. Việc thành lập chi nhánh công ty TNHH có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

 • Ưu điểm:
 • Việc mở chi nhánh ở nhiều địa điểm sẽ tăng độ nhận diện, thu hút khách hàng hiệu quả hơn dẫn đến tăng doanh thu, lợi nhuận, uy tín và độ nhận cũng ngày một tăng cao.
 • Việc mở nhiều chi nhánh sẽ giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro về tài chính và có thể nhận được sự hỗ trợ từ những chi nhánh khác.
 • Nhược điểm
 • Chi nhánh phải phụ thuộc tài chính vào doanh nghiệp và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh về tài chính từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
 • Quyền đại diện của chi nhánh chỉ có khi nhận được sự ủy quyền từ công ty và phải tuân thủ các điều kiện, quy trình mà pháp luật quy định. 
 • Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm toàn bộ khi giải thể, phá sản.

2. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh

Như đã đề cập ở trên, công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thành lập chi nhánh của mình thì phải ra quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh. Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh, công ty luật ACC  xin gửi đến quý khách hàng Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh sau:

CÔNG TY TNHH….

Số:…/…-QĐ/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…, tháng…., năm…

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập chi nhánh công ty THHH…

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH….

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 , ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn Cứ điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn….
 •  Căn cứ vào nhu cầu hoạt động phát triển của công ty

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn……  bạn thỏa thuận và nhất trí:

  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thành lập chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn… 

Địa chỉ………

Mục đích thành lập………………..

Ngành nghề hoạt động……………..

Do Ông/ Bà……………………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:…………….. Cấp ngày……………….

Nơi cấp:…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………….

Làm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH………….

Điều 2:  Ông/ Bà……. là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh  theo quy để ảnh của pháp luật

Điều 3:  người đại diện theo pháp luật của công ty,  Người đứng đầu chi nhánh,  phòng tổ chức-  hành chính,  các tổ chức và cá nhân khác có trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 4:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là những vấn đề liên quan đến quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh. Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng dịch vụ  tư vấn mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh . Nếu quý khách hàng còn gặp phân vân về quyết định thành lập chi nhánh cũng như trình tự, thủ tục để thành lập chi nhánh công ty thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả, uy tín, chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận