Quyền khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành

Mạnh Hùng

Quyền khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành

Mạnh Hùng

09/01/2022

1. Giới thiệu về quyền khiếu nại tố cáo.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Khiếu nại, tố cáo là những hành vi được pháp luật quy định cụ thể. Như vậy thì quyền khiếu nại tố cáo là gì? Quyền khiếu nại tố cáo bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về quyền khiếu nại tố cáoĐể tìm hiểu hơn về quyền khiếu nại tố cáo các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về quyền khiếu nại tố cáo nhé.

quyen khieu nai to cao

Quyền khiếu nại tố cáo

2. Tố cáo là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Tố cáo 2018 tại Khoản 1 Điều 2 luật này quy định về khái niệm tố cáo như sau:

 • Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

3. Quyền của người Tố cáo.

Căn cứ theo quy định của Luật Tố cáo 2018 tại Khoản 1 Điều 9 về quyền của người tố cáo bao gồm: 

 • Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của Luật này;
 • Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác;
 • Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo;
 • Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết;
 • Rút tố cáo;
 • Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo;
 • Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của người bị tố cáo.

Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

 • Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo;
 • Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;
 • Được nhận kết luận nội dung tố cáo;
 • Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật;
 • Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật;
 • Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Kết luận quyền khiếu nại tố cáo.

Như đã phân tích trên thì tố cáo là những việc mà pháp luật quy định khá chi tiết. Về việc khiếu nại, tố cáo cũng như các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo từ định nghĩa khiếu nại đến giải quyết, xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được pháp luật chuyên ngành quy định cụ thể.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về quyền khiếu nại tố cáo và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến quyền khiếu nại tố cáo. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về quyền khiếu nại tố cáo đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về quyền khiếu nại tố cáo vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận