Quy Trình Xin Cấp Lại GCN Thể Thao Do Bị Mất, Hư Hỏng

Quy Trình Xin Cấp Lại GCN Thể Thao Do Bị Mất, Hư Hỏng
Quy Trình Xin Cấp Lại GCN Thể Thao Do Bị Mất, Hư Hỏng

Để kinh doanh hoạt động thể thao, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, giấy chứng nhận này có thể bị mất, hư hỏng. Khi đó, doanh nghiệp cần xin cấp lại giấy chứng nhận. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về quy trình này.

1. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp

1. Nhân viên chuyên môn

Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

 • Người hướng dẫn tập luyện thể thao phảiđáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
  • Là huấn luyện viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
  • Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
  • Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nhân viên cứu hộ.
 • Nhân viên y tế.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

3. Điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với một số trường hợp cụ thể

1. Bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao nếu có cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao hoặc kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định

2. Mạo hiểm

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đủ nhân viên chuyên môn theo quy định, bao gồm:
 • Người hướng dẫn tập luyện thể thao;
 • Nhân viên cứu hộ;
 • Nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định.

3. Dưới nước

  • Có nhân viên cứu hộ.
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định.
  • Đối với hoạt động thể thao trên sông, trên biển, trên hồ hoặc suối lớn phải có xuồng máy cứu sinh.

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hư hỏng trong trường hợp bị hư hỏng.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

————-

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

 1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có): ……………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………………………..

Website: ………………………………………….Email: …………………………………

 1. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………

Giới tính: …………………………..Chức danh: …………………………………………..

Sinh ngày: ……/ …../ …….. Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ……………………………

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ……………………

Ngày cấp: ……./ ……../ ………. Nơi cấp: …………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………..do: …………….cấp ngày…. tháng …..năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …..ngày …..tháng…. năm….
 2. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………………………………………
 3. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………… để kinh doanh hoạt động thể thao ………….. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số………….. /2019/NĐ-CP ngày…. tháng…. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
 4. Cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ  kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

  …….., ngày ….. tháng ….. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

5. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trường hợp không cấp lại, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Trên đây là một số thông tin pháp lý liên quan đến quy trình xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Trước khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định có liên quan để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận