Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Tài Sản Là Xe Ô Tô

logo accACC
Hoài Thắm
Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Tài Sản Là Xe Ô Tô
Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Tài Sản Là Xe Ô Tô

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Đây là thủ tục vô cùng quan trọng trong quá trình thành lập hay gọi vốn của doanh nghiệp. Vậy có thể góp vốn bằng một tài sản vô cùng đặc biệt như ô tô hay không? ACC xin trả lời thông qua bài viết Quy trình và điều kiện góp vốn bằng tài sản là xe ô tô.

1. Góp vốn là gì?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Khi góp vốn vào doanh nghiệp thì người góp vốn trở thành một trong những chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2. Ô tô có phải là tài sản góp vốn không?

Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) xác định như sau: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Ô tô được xác định là vật, và là một hình thức của tài sản.

Về tài sản được dùng để góp vốn, pháp luật quy định như sau:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Theo đó, việc dùng ô tô để làm tài sản góp vốn là phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Định giá tài sản góp vốn là ô tô

Pháp luật về doanh nghiệp quy định, tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá bởi thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp thẩm định giá và được thể hiện bằng Đồng Việt Nam.

Do vậy, khi lựa góp vốn bằng ô tô, thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp thẩm định giá thực hiện thủ tục định giá tài sản.

4. Điều kiện góp vốn bằng tài sản là xe ô tô

Để góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản là ô tô, cần phải đảm bảo những điều kiện sau:

 • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sang lập định giá theo nguyên tắt nhất trí hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá nhưng phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
 • Trong trường hợp ô tô được định giá cao hơn giá thực tế, thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế, đồng thời phải liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hai do cố ý định giá cao hơn thực tế.
 • Tài sản góp vốn khi doanh nghiệp đang hoạt động, việc định giá do Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá và kết quả do tổ chức định giá thực hiện phải do doanh nghiệp, người góp vốn chấp thuận.
 • Trong trường hợp tài sản được định giá cao hơn giá trị thực tế thì những đối tượng chấp nhận kết quả định giá phải liên đới góp thêm phần chênh lệch giữa giá cao hơn và giá thực tế, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu do cố ý định giá cao hơn giá thực tế.

5. Quy trình góp vốn bằng tài sản là ô tô

Quy trình góp vốn bằng tài sản là ô tô gồm những bước sau:

 • Thứ nhất, định giá tài sản góp vốn là chiếc xe ô tô này trước khi thực hiện thủ tục góp vốn. Sau khi thực hiện việc định giá tài sản góp vốn là chiếc xe ô tô của bạn thì bạn và công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn tài sản vào công ty theo quy định của pháp luật.
 • Thứ hai, hồ sơ góp vốn bằng ô tô vào công ty gồm:
  • Biên bản định giá tài sản là chiếc xe ô tô
  • Hợp đồng góp vốn tài sản vào công ty.
 • Thứ ba, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: tăng vốn điều lệ (trong trường hợp tăng vốn điều lệ).

6. Góp vốn bằng tài sản là ô tô trong trường hợp đặc biệt

Góp vốn bằng tài sản là ô tô trong trường hợp đặc biệt chính là góp chiếc ô tô vào công ty vận tải.

Khi được góp vốn, chiếc xe ô tô này sẽ trở thành tài sản của công ty. Đồng thời, ô tô là loại tài sản phải đăng ký. Việc chuyển quyền sở hữu chiếc ô tô này từ cá nhân sang công ty là điều bắt buộc khi thực hiện việc góp vốn vào công ty được quy định cụ thể theo quy định tại Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng chiếc ô tô này chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang cho công ty. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn là chiếc ô tô này sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ.

Do vậy, sau khi thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn, thành viên góp vốn cần làm thủ tục để chuyển quyền sở hữu chiếc xe này sang cho công ty. Về thủ tục chuyển quyền sở hữu chiếc xe ô tô này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA như sau:

Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm:

 • Giấy khai đăng ký xe.
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe.
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA, bao gồm:
 • Hồ sơ góp vốn bằng tài sản vào công ty, bao gồm các giấy tờ như hợp đồng góp vốn bằng tài sản là chiếc ô tô đã được công chứng, chứng thực, biên bản định giá tài sản là chiếc ô tô.
 • Tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế về việc xe được miễn lệ phí trước bạ.
 • Chứng từ nguồn gốc xe.
 • Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.

Khi làm thủ tục đăng ký sang tên thì được giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới (ở đây chủ xe mới là công ty).

Trên đây là toàn bộ thông tin về Quy trình và điều kiện góp vốn bằng tài sản là xe ô tô do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận