Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Phần Mềm Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Phần Mềm
Quy Trình Và Điều Kiện Góp Vốn Bằng Phần Mềm

Góp vốn là một thủ tục quan trọng và được rất nhiều người quan tâm. Vậy tài sản có thể góp vốn bao gồm những gì? Thủ tục góp vốn đối với những tài sản không phải là tiền được thực hiện như thế nào? Mời quý khách theo dõi Quy trình và điều kiện góp vốn bằng phần mềm cập nhật 2020.

1. Góp vốn là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014.

“Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.

2. Phần mềm có phải là tài sản góp vốn?

Như đã nói trên, người góp vốn phải góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ.

Vậy tài sản dùng để góp vốn là gì? Liệu phần mềm có phải là tài sản góp vốn hay không?

Về tài sản được dùng để góp vốn, pháp luật quy định như sau:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Như vậy, nếu người góp vốn nắm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, …  và là chủ sở hợp pháp của các quyền trên đối với phần mềm, thì phần mềm có thể là tài sản góp vốn hợp pháp.

3. Quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Pháp luật quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

Thành viên công ty TNHH, Công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty:

 • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu như phần mềm, thì người góp vốn phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không chịu lệ phí trước bạ.
 • Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam (trong đó có phần mềm), ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, tài sản dùng trong hoạt động kinh doanh không cần phải đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản.

4. Định giá tài sản góp vốn là ô tô

Pháp luật về doanh nghiệp quy định, tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá bởi thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp thẩm định giá và được thể hiện bằng Đồng Việt Nam.

Để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay tăng vốn điều lệ doanh nghiệp bằng tài sản góp vốn là phần mềm, thì trước tiên cần thẩm định giá.

Những yêu cầu, điều kiện với thẩm định giá tài sản góp vốn là phần mềm bao gồm:

 • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sang lập định giá theo nguyên tắt nhất trí hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá nhưng phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
 • Trong trường hợp ô tô được định giá cao hơn giá thực tế, thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế, đồng thời phải liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hai do cố ý định giá cao hơn thực tế.
 • Tài sản góp vốn khi doanh nghiệp đang hoạt động, việc định giá do Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá và kết quả do tổ chức định giá thực hiện phải do doanh nghiệp, người góp vốn chấp thuận.
 • Trong trường hợp tài sản được định giá cao hơn giá trị thực tế thì những đối tượng chấp nhận kết quả định giá phải liên đới góp thêm phần chênh lệch giữa giá cao hơn và giá thực tế, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu do cố ý định giá cao hơn giá thực tế.

5. Quy trình góp vốn bằng tài sản là phần mềm

Quy trình góp vốn bằng tài sản là phần mềm được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

Việc định giá tài sản góp vốn là phần mềm phải tuân thủ theo các điều kiện về định giá tài sản đã nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng với giá trị thực tế sẽ bị phạt tiền từ 25 triệu đến 30 triệu đồng.

Bước 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản

Bên cạnh đó, các bên phải lập bộ chứng từ góp vốn tương ứng với đối tượng người góp vốn như sau:

Trường hợp người góp vốn là tổ chức, cá nhân không kinh doanh:

 • Biên bản chứng nhận góp vốn
 • Biên bản giao nhận tài sản.

Trường hợp người góp vốn là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

 • Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh,
 • Hợp đồng liên doanh, liên kết;
 • Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật),
 • Kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận