messenger whatsapp viber zalo phone mail

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Ngày 26 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Như vậy cùng ACC tìm hiểu Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trong bài viết ngày nhé.

Sát sao trong công tác cải cách hành chính - Hànộimới

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

1. Lĩnh vực thủy lợi

 1. Tên thủ tục: Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

– Thời hạn giải quyết: Thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc Đơn vị/ người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện
Bước 1 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã – Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

– Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc
Bước 2 Công chức chuyên môn Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết 42 giờ làm việc
Bước 3 Lãnh đạo UBND cấp xã Ký phê duyệt kết quả TTHC 08 giờ làm việc
Bước 4 Bộ phận văn phòng Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn hoặc trả kết quả cho cá nhân/tổ chức 04 giờ làm việc
Bước 5 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức  
Tổng thời gian giải quyết TTHC 56 giờ làm việc

 

 1. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

– Thời hạn giải quyết: Thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc Đơn vị/ người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện
Bước 1 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã – Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

– Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc
Bước 2 Công chức chuyên môn Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết 130 giờ làm việc
Bước 3 Lãnh đạo UBND cấp xã Ký phê duyệt kết quả TTHC 24 giờ làm việc
Bước 4 Bộ phận văn phòng Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn hoặc trả kết quả cho cá nhân/tổ chức 04 giờ làm việc
Bước 5 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức  
Tổng thời gian giải quyết TTHC 160 giờ làm việc

 

 1. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

– Thời hạn giải quyết: Thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc Đơn vị/ người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện
Bước 1 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã – Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

– Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc
Bước 2 Công chức chuyên môn Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết 130 giờ làm việc
Bước 3 Lãnh đạo UBND cấp xã Ký phê duyệt kết quả TTHC 24 giờ làm việc
Bước 4 Bộ phận văn phòng Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn hoặc trả kết quả cho cá nhân/tổ chức 04 giờ làm việc
Bước 5 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức  
Tổng thời gian giải quyết TTHC 160 giờ làm việc

2. Lĩnh vực phát triển nông thôn

 1. Tên thủ tục: Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản.

– Thời hạn giải quyết: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.

– Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc Đơn vị/ người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện
Bước 1 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã – Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

– Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

01 giờ làm việc
Bước 2 Công chức chuyên môn Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xác nhận 01 giờ làm việc
Bước 3 Lãnh đạo UBND cấp xã Ký phê duyệt văn bản xác nhận 01 giờ làm việc
Bước 4 Bộ phận văn phòng Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn hoặc trả kết quả cho cá nhân/tổ chức 01 giờ làm việc
Bước 5 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức  
Tổng thời gian giải quyết TTHC Ngay trong buổi tiếp nhận hồ sơ

1. Lĩnh vực khuyến nông

 1. Tên thủ tục: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

– Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (có thể tính tương đương với 40-43 ngày làm việc).

– Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc Đơn vị/ người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện
Bước 1 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã – Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

– Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc
Bước 2 Công chức chuyên môn Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết 280 giờ làm việc
Bước 3 Lãnh đạo UBND cấp xã Ký phê duyệt kết quả TTHC 32 giờ làm việc
Bước 4 Bộ phận văn phòng Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn hoặc trả kết quả cho cá nhân/tổ chức 04 giờ làm việc
Bước 5 Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức  
Tổng thời gian giải quyết TTHC 320 giờ làm việc

 

Trên đây là nội dung về Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã  Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.a

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.124

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.807

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.903

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Lĩnh vực thủy lợi2. Lĩnh vực phát triển nông thôn1. Lĩnh vực khuyến nông1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán tại nhà giúp bạn Tiết kiệm chi phí thuê nhân viên kế toán (Thông thường 6 triệu/tháng). Sử dụng dịch [...]

  Lượt xem: 2.428

  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy [...]

  Lượt xem: 2.301

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Lĩnh vực thủy lợi2. Lĩnh vực phát triển nông thôn1. Lĩnh vực khuyến nông1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá bằng chứng nhằm xác định được tính phù hợp giữa [...]

  Lượt xem: 1.775

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.357

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *