Quy Trình, Hồ Sơ Mới Nhất Công Bố Chất Lượng Bánh Tráng

Quy Trình, Hồ Sơ Mới Nhất Công Bố Chất Lượng Bánh Tráng
Quy Trình, Hồ Sơ Mới Nhất Công Bố Chất Lượng Bánh Tráng

Có rất nhiều người khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh thực đều thắc mắc về thủ tục công bố chất lượng thực phẩm. Đây có phải là thủ tục bắt buộ hay không? Trình tự thủ tục được thực hiện như thế nào? Kết quả của thủ tục này là gì? Để trả lời cho những thắc mắc này, ACC xin giới thiệu Quy trình, hồ sơ mới nhất công bố chất lượng bánh tráng.

1. Công bố chất lượng bánh tráng là gì?

Công bố chất lượng còn được gọi là tự công bố chất lượng thực phẩm.

Tự công bố chất lượng bánh tráng là quá trình bắt buộc khi cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường Việt Nam, điều này giúp cơ quan quảng lý nhà nước dễ dàng hơn khi quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, từ đó đảm bảo được sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, tự công bố chất lượng bánh tráng cũng mang đến những lợi ích không nhỏ khác cho cơ sở, doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Chứng minh sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, có được lòng tin của người tiêu dùng;
 • Không lo lắng khi cơ quan chức năng hậu kiểm tra an toàn thực phẩm;
 • Tăng giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường tiêu dùng.

2. Những đối tượng nào phải công bố chất lượng bánh tráng?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo đó, những đối tượng cần phải thực hiện công bố chất lượng bao gồm:

 • Tất cả cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán bánh tráng có đăng ký kinh doanh và có cơ sở sản xuất.
 • Đối với sản phẩm bánh tráng đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo QĐ 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì sau 3 năm kể từ ngày ký, cơ sở, doanh nghiệp cần thực hiện công bố lại theo QĐ 42/2005/QĐ-BYT.
 • Các cơ sở, doanh nghiệp đã tiến hành công bố Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm theo QĐ 42/2005/QĐ-BYT, trường hợp có thay đổi một vài nội dung đã công bố thì có trách nhiệm phải công bố lại. Trừ trường hợp chỉ thay đổi hình thức nhãn sản phẩm hoặc quy cách bao gói thì nộp bổ sung nhãn sản phẩm để thay đổi kèm công văn xin bổ sung hoặc thay thế nhãn sản phẩm đang lưu hành.

Một số đối tượng thuộc diện không cần phải công bố chất lượng thực phẩm

 • Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và những sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường.
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

3. Có bắt buộc phải công bố chất lượng bánh tráng hay không?

Tự công bố chất lượng bánh tráng là thủ tục bắt buộc mà cơ sở kinh doanh bánh tráng bắt buộc phải thực hiện trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh bánh tráng.

Đối với những cơ sở, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục, hoặc vi phạm thủ tục, mức xử phạt có thể bị áp dụng là:

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định nêu rõ hình thức xử phạt cụ thể đối với các sai phạm về tự công bố sản phẩm với nội dung cụ thể như sau:

 • Xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi sai phạm sau đây: cơ sở không khai báo, đăng tải niêm yết, bản tự công bố theo quy định của phát luật,  không nộp 01 bản tự công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không lưu giữ hồ sơ tự công bố, hồ sơ tự công bố không được công chứng và không dịch sang tiếng việt theo quy định .
 • Xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với sai phạm sau đây: phiếu kết quả kiểm nghiệm không đầy đủ chỉ tiêu hoặc một trong số các chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, phiếu kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định hoặc tại phòng kiểm nghiệm không được công nhận phù hợp ISO 17025, phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải bản chính hoặc chưa được công chứng, phiếu kiểm nghiệm đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây: đối với các sản phẩm nhập khẩu thuộc diện tự công bố sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định theo tiêu chuẩn của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố, mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có tự công bố. Nội dung về tự công bố không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng theo quy định của pháp luật.
 • Xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây: không tự công bố sản phẩm đối với trường hợp sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố theo quy định hoặc tự công bố sản phẩm sai quy định đối với trường hợp sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức xử phạt trên, tiến hành đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 đến 03 tháng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 3 và 4, điều 20 của Nghị định này. Bên cạnh đó, buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy đối với sản phẩm vi phạm tương ứng theo quy định.

4. Quy trình, hồ sơ mới nhất công bố chất lượng bánh tráng

Trên thực tế, việc công bố chất lượng bánh tráng là rất khó khăn, đặc biệt là đối với những cơ sở, doanh nghiệp lần đầu tiên thực hiện thủ tục trên. Do vậy, để tránh bị xử phạt do không công bố chất lượng thực phẩm, hoặc công bố không đúng quy định, các cơ sở, doanh nghiệp đều tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ pháp lý để họ thay mình thực hiện.

ACC là một trong các công ty được đánh giá cao về dịch vụ công bố chất lượng sẽ giúp các khách hàng thực hiện Quy trình, hồ sơ mới nhất công bố chất lượng bánh tráng. Cụ thể:

4.1. Hồ sơ pháp lý bắt buộc

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề sản xuất, kinh doanh bánh tráng
 • Giấy Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh tráng (Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất thì phải có hợp đồng mua bán/gia công với đơn vị sản xuất)
 • Kết quả kiểm nghiệm sản. Lưu ý: kiểm định tại trung tâm được Bộ Y Tế chỉ định, và phiếu kết quả còn hạn trong 12 tháng.

4.2. Quy trình thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh mì

 • Cơ sở, doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh tráng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở, doanh nghiệp và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, cơ sở, doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của Cơ sở, doanh nghiệp để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

4.3. Lưu ý

 • Trong trường hợp cơ sở, doanh nghiệp có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì cơ sở, doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do cơ sở, doanh nghiệp lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì cơ sở, doanh nghiệp phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, cơ sở, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Quy trình, hồ sơ mới nhất công bố chất lượng bánh tráng do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận