Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

16/01/2022

1. Giới thiệu về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy thì quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã là gì? Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã. Để tìm hiểu hơn về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã nhé.

quy trinh giai quyet khieu nai to cao cap

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã

2. Tố cáo là gì?

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về tố cáo là Luật Tố cáo 2018 tại Khoản 1 Điều 2 luật này quy định về khái niệm tố cáo như sau:

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

3. Giải quyết tố cáo.

Việc giải quyết tố cáo phải dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ theo quy định của Luật Tố cáo 2018 thì nguyên tắc giải quyết tố cáo như sau:

 • Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

4. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thứ nhất, trình tự giải quyết tố cáo:

 • Thụ lý tố cáo.
 • Xác minh nội dung tố cáo.
 • Kết luận nội dung tố cáo.
 • Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Thứ hai, thụ lý tố cáo:

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này;

b) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;

 • Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;
 • Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
 • Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Căn cứ ra quyết định;
 • Nội dung tố cáo được thụ lý;
 • Thời hạn giải quyết tố cáo.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

5. Kết luận về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận