Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội cập nhật 2020

Trang chủ / Blog / Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội cập nhật 2020
Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội
Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do không đóng Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện chậm trễ các thủ tục tham gia Bảo hiểm cho người lao động dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Khi phát sinh trường hợp trên, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục truy thu bảo hiểm xã hội hoặc doanh nghiệp tự đề nghị truy thu Bảo hiểm xã hội tránh phát sinh những việc xử phạt không chính đáng. Bài viết này cung cấp quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội cập nhật 2020.

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội cập nhật 2020. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

1. Khái niệm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội.

Truy thu BHXH là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH.

2. Truy thu Bảo hiểm xã hội

Các trường hợp truy thu Bảo hiểm xã hội

 • Truy thu do trốn đóng: Trường hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH do cơ quan BHXH kết luận thanh tra.
 • Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động chưa đóng: trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.
 • Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH cho người lao động: trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có thẩm ký quyết định hoặc Hợp đồng lao động (phụ lục Hợp đồng lao động) nâng bậc lương, nâng ngạch lương, điều chỉnh tăng tiền lương, phụ cấp tháng đóng BHXH cho người lao động mới thực hiện truy đóng BHX thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện truy thu Bảo hiểm xã hội

Người lao động là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; có tên trong danh sách lao động, tiền lương của đơn vị và có đủ hồ sơ liên quan đến thời gian truy đóng BHXH:

 • Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan BHXH thanh tra buộc truy thu.
 • Đơn vị đề nghị truy thu đối với người lao động.
 • Hồ sơ đúng đủ.

3. Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội

Cơ quan BHXH thanh tra buộc truy thu

Đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ truy thu BHXH (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH) kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm đối với các trường hợp đề nghị truy thu theo:

 • Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (truy thu từ 6 tháng trở lên).
 • Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (truy thu dưới 6 tháng).

Đơn vị tự đề nghị truy thu đối với người lao động

 • Nếu phát sinh người lao động đã làm việc nhiều tháng mà đơn vị chưa báo tăng, nay đề nghị truy thu thì lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH;
 • Đơn vị lập hồ sơ đề nghị truy thu cho thời gian còn lại bao gồm:
  • Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương; hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; phụ lục hợp đồng…;
  • Bảng thanh toán tiền lương (hoặc bảng kê tiền lương, tiền công nếu trả qua ATM) tương ứng thời gian truy thu;
  • Loại khác: Văn bản giải trình, thuyết minh,…hoặc giấy tờ liên quan đến việc khoán sản phẩm, khoán công việc (nếu có);
  • Thang bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động địa phương mà đơn vị đang áp dụng.

Sau khi có biên bản làm việc hoặc kết luận kiểm tra hoặc quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan BHXH, đơn vị lập hồ sơ để gửi cơ quan BHXH truy thu bao gồm: Phiếu giao nhận hồ sơ truy thu BHXH (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH) kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm đối với các trường hợp đề nghị truy thu theo:

 • Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (truy thu từ 6 tháng trở lên).
 • Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (truy thu dưới 6 tháng).

4. Công văn đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội

Đơn vị:……….

Số:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc truy thu Bảo hiểm xã hội ……………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

                                              Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………..

– Mã số quản lý:…………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ:

 • Khi nhận được quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động và người lao động không chú ý đển việc tham gia Bảo hiểm xã hội dẫn dến việc tham gia Bảo hiểm xã hội không kịp thời đúng theo quy định;
 • Đơn vị đã hoàn thành hồ sơ cấp sổ Bảo hiểm xã hội và báo tăng với Bảo hiểm xã hội ngay sau khi người lao động có tên trên bảng lương của đơn vị. Nhưng do lỗi bộ phận kế toán, số người lao động trên mới đi làm cũng không hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình dẫn đến việc chậm hoàn tất hồ sơ, thủ tục. Lãnh đạo đơn vị cũng có sơ suất trong việc theo dõi, đôn đốc người lao động;…)

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nay đơn vị hoàn tất thủ tục hồ sơ kèm theo bảng lương. Đề nghị Cơ quan Bảo hiểm xã hội… cho truy đóng Bảo hiểm xã hội đối với số lao động theo danh sách đính kèm, chúng tôi cam đoan không giải chế độ ốm đau thai sản thời gian truy đóng.

Kính mong Cơ quan Bảo hiểm xã hội … xem xét và giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                             (ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

5. Quy trình đề nghị truy thu bảo hiểm xã hội của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ACC.
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được nhận được kết quả.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »