Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính - Cập Nhật Quy Định 2023

Căn cứ theo quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 04/2017/QD-TTg - Quy định danh mục phương tiện,thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thì màn hình máy tính cá nhân để bàn phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và chỉ được phép dán nhãn năng lượng sau khi Công bố nhãn năng lượng tới cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công Thương. Công ty ACC xin tư vấn đến khách hàng quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính năm 2023.

Màn hình máy tính thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng màn hình máy tính theo quy định.

Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính
Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính

1. Văn bản và tài liệu pháp lý :

 • Quyết định số 04/2017/QD-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ - Quy định danh mục phương tiện,thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
 • Thông tư số 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương - Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị do Bộ Công thương quản lý.
 • TCVN 9508:2012 (IEC 62301:2011) - Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng

2. Đối tượng màn hình máy tính phải dán nhãn năng lượng :

Các màn hình máy tính (dưới đây gọi là màn hình) gồm một màn hình hiển thị và các mạch điện tử liên kết, thường được lắp đặt trong một vỏ bọc duy nhất, có khả năng hiển thị thông tin bằng hình ảnh từ một máy tính thông qua một hoặc nhiều đầu vào, ví dụ như VGA và DVI.

 • Những loại Màn hình máy tính không phải thử nghiệm Hiệu suất năng lượng bao gồm:
  • + Màn hình hiệu suất cao.
  • + Màn hình chuyên dụng.
  • + Một số màn hình có chức năng đặc biệt khác.

3. Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính :

Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính được thực hiện như sau:

Bước 1: Thử nghiệm mẫu

1.1. Mẫu thử

Doanh nghiệp tự lấy mẫu đem thử tại các phòng thử nghiệm, mỗi loại Màn hình máy tính thử 01 mẫu, phương pháp lấy mẫu thử theo TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng .

Thời gian thử nghiệm trung bình: 1 ngày /mẫu. Thời gian thử nghiệm thực tế nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào công việc thực tế của đơn vị thử nghiệm, thỏa thuận giữa giữa đơn vị thử nghiệm và khách hàng.

1.2. Phòng thử nghiệm

Doanh nghiệp tự lựa chọn phòng thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định để thử nghiệm mẫu điển hình.

Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính
Quy trình dán nhãn năng lượng màn hình máy tính

Bước 2: Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng màn hình máy tính

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc và sao 02 bộ như nhau gửi về Tổng cục Năng lượng theo địa chỉ trên, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

 • Bản đăng ký chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng .
 • Hồ sơ giới thiệu về Doanh nghiệp, bao gồm:
  • Giới thiệu chung về Doanh nghiệp.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).
  • Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).
 • Hồ sơ kỹ thuật, bao gồm:
  • Danh mục các loại Màn hình máy tính đăng ký dán nhãn năng lượng.
  • Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
  • Báo cáo thử nghiệm hiệu suất năng lượng do phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp, thời hạn không quá 06 tháng từ ngày cấp.
  • Phiếu cung cấp thông tin năng lực sản xuất Màn hình máy tính – Phụ lục 3.
  • Các chứng chỉ khác về quản lý chất lượng liên quan (ISO 9001, nếu có).

Ngoại trừ các bản sao chứng chỉ và chứng nhận, ngôn ngữ sử dụng lập hồ sơ là tiếng Việt.

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng, Tổng cục Năng lượng xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực doanh nghiệp, sự phù hợp của hồ sơ, kết quả thử nghiệm so với tiêu chuẩn đánh giá, xác định mức tiêu thụ năng lượng so với các tiêu chuẩn đã công bố. Tổng cục Năng lượng sẽ có công văn trả lời doanh nghiệp nếu hồ sơ phù hợp và ấn định thời gian đánh giá thực tế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa phù hợp.

Trong trường hợp hồ sơ phù hợp, Tổng cục Năng lượng tiến hành đánh giá thực tế các doanh nghiệp đăng ký tham gia dán nhãn năng lượng và ra quyết định chứng nhận phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng. Thời điểm tiến hành đánh giá thực tế sau khi Tổng cục Năng lượng có công văn trả lời doanh nghiệp, tối đa là 10 ngày làm việc đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước và 20 ngày làm việc đối với đánh giá tại nguồn doanh nghiệp nhập khẩu.

Thời gian tiến hành đánh giá thực tế trong khoảng 01 ngày, nội dung đánh giá bao gồm:

 1. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng nghiên cứu, phát triển hoặc bộ phận có chức năng tương tự.
 2. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng vật tư hoặc bộ phận có chức năng tương tự.
 3. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng của phòng quản lý chất lượng (AQC).
 4. Thăm quan dây truyền sản xuất, phỏng vấn những người có trách nhiệm trên dây truyền sản xuất nhằm xác minh thêm nhận thức của người lao động và người quản lý sản xuất.
 5. Kết luận đánh giá.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Trường hợp kết quả hồ sơ đạt yêu cầu, tối đa 05 ngày làm việc sau khi đánh giá thực tế:

 • Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, Bộ Công Thương ra quyết định cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị được đăng ký.

Giấy chứng nhận chỉ có giá trị cho từng lô hàng nhập khẩu. Các lô nhập tiếp theo có cùng xuất xứ, cùng địa chỉ nhà máy sản xuất, không có thay đổi về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến các yêu cầu chứng nhận, Doanh nghiệp nhập khẩu nộp hồ sơ báo cáo Tổng cục Năng lượng để Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mới. Nếu có sự thay đổi về xuất xứ hàng hóa hoặc địa điểm nhà máy sản xuất hoặc model hoặc thiết kế kỹ thuật thì phải đánh giá, chứng nhận lại.

 • Đối với nhà sản xuất, Giấy chứng nhận có thời hạn tối đa là 03 (ba) năm. Ba tháng trước khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng nhận lại.

Trường hợp kết quả đánh giá không đạt, Tổng cục Năng lượng thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Bước 5. Sử dụng nhãn năng lượng so sánh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp có quyền sử dụng nhãn so sánh theo mức năng lượng xác định trong giấy chứng nhận được cấp trên máy điều hòa, bao bì và trên catalog, tờ rơi để quảng cáo…

Nhãn năng lượng so sánh có thể phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo hình dáng và tỷ lệ kích thước nhưng không nhỏ hơn 5cm x 7cm khi gắn trên sản phẩm và bao bì. Việc dán nhãn trực tiếp hoặc in nhãn lên sản phẩm là bắt buộc, in hoặc dán nhãn lên các vị trí khác (thí dụ như bao bì…) là tùy theo sự lựa chọn của doanh nghiệp, nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (982 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo