Quy trình đăng ký dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt 2023

Bài viết sau đây của ACC xin hướng dẫn Quý khách Quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt
Quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện đối với sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt), từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông các loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W, đối với những loại đèn sợi đốt có công suất dưới 60W phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

1. Cơ sở pháp lý (Một số văn bản hướng dẫn dán nhãn dán năng lượng đèn sợi đốt):

 • Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg NGÀY 12/09/2011 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
 • Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện dán nhãn năng lượng đối với một số mặt hàng.
 • Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016 Của tổng cục hải quan hướng dẫn quy trình thực hiện dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Một số khái niệm:

 • Đèn sợi đốt là gì? Đèn sợi đốt, còn gọi là đèn dây tóc là một loại bóng đèn dùng để chiếu sáng khi bị đốt nóng, dây tóc là bộ phận chính để phát ra ánh sáng, thông qua vỏ thủy tinh trong suốt. Hiện nay, đèn sợi đốt ít được sử dụng vì tiêu hao nhiều năng lượng, do đó chỉ được sử dụng trong một số lĩnh vực nhất định.
 • Dán nhãn năng lượng là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì, hoặc hiển thị nhãn năng lượng điện tử trên sản phẩm. Gồm 02 loại:
  • Nhãn so sánh là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng so sánh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường để nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.
  • Nhãn xác nhận là nhãn chứng nhận phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao nhất so với phương tiện, thiết bị khác cùng loại.

3. Đối tượng áp dụng:

 • Điều 2 Thông tư 36/2016/TT-BTC của Bộ công thương hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với một số mặt hàng. Thì tất cả các doanh nghiệp sản xuất phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng, Các tổ chức thử nghiệm tham gia thử nghiệm phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng. Các cơ quan quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó bao gồm nhãn dán năng lượng đèn sợi đốt.
 • Khoản 3 Điều 3 số 51/2011/QĐ-TTg NGÀY 12/09/2011 của Chính phủ quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W (áp dụng đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt); Theo đó, những sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất dưới 60W thì phải thực hiện quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt theo quy định của pháp luật.
Quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt
Quy trình dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt

4. Quy trình công bố dán nhãn đèn sợi đốt.

4.1 Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đèn sợi đốt (giai đoạn 1):

Điều 4 Thông tư 36/2016/TT-BTC của Bộ công thương hướng dẫn Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với một số phương tiện, thiết bị trong đó bao gồm đèn sợi đốt như sau:

 • Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt bao gồm:
  • Tổ chức thử nghiệm trong nước (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất);
  • Tổ chức thử nghiệm nước ngoài (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất).
 • Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt phải đáp ứng Điều kiện sau:
  • Tổ chức thử nghiệm trong nước là tổ chức thử nghiệm đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
  • Tổ chức thử nghiệm nước ngoài là tổ chức thử nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).
 • Căn cứ để thử nghiệm, đánh giá hiệu suất năng lượng của đèn sợi đốt là các TCVN hoặc các quy định của Bộ Công Thương tương ứng.
 • Thử nghiệm mẫu điển hình: Doanh nghiệp tự lấy mẫu đèn sợi đốt, số lượng và phương pháp lấy mẫu thử theo tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo quy định của Bộ Công Thương và gửi tới tổ chức thử nghiệm để được thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm.
 • Kết quả thử nghiệm là cơ sở để dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt có cùng model cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất. Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

4.2 Đăng ký dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt (giai đoạn 2):

 • Khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2016/TT-BCT hướng dẫn: Trước khi đưa phương tiện, thiết bị là đèn sợi đốt ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.
 • Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt bao gồm (được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2016/TT-BCT):
  • Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho đèn sợi đốt sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo quy định.
  • Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;
  • Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ Điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);
  • Mẫu nhãn năng lượng đèn sợi đốt dự kiến.
 • Lưu ý: Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua mạng internet tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công thương. Trường hợp các hồ sơ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

4.3 Thực hiện dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt (giai đoạn 3):

 • Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đèn sợi đốt đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.
 • Nhãn năng lượng đèn sợi đốt được sử dụng thống nhất theo quy định của Bộ Công Thương, hình thức, quy cách nhãn năng lượng theo quy định của pháp luật.
 • Nhãn năng lượng phải có các thông tin cơ bản sau:
  • Tên nhà sản xuất/nhập khẩu đầy đủ hoặc viết tắt;
  • Mã hiệu;
  • Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng;
  • Tiêu chuẩn hoặc quy định áp dụng.
  • Doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với đèn sợi đốt phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng khác để thực hiện việc dán nhãn năng lượng.
 • Nhãn năng lượng có thể được thay đổi kích thước tăng, giảm theo tỉ lệ của nhãn để phù hợp với đèn sợi đốt nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp Luật.


Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (325 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo