Quy Trình Cấp Chứng Nhận Mỹ Phẩm Hữu Cơ Của Châu Âu – COSMOS

logo accACC
Hoài Thắm

COSMOS là một tiêu chuẩn mỹ phẩm hữu cơ được sử dụng rộng khắp trên toàn thế giới. COSMOS tuân thủ các nguyên tắc thúc đẩy việc sử dụng các thành phần hữu cơ với quy trình sản xuất thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe. Để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn COSMOS, các công ty cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng như quy trình nhất định.

Quy Trình Cấp Chứng Nhận Mỹ Phẩm Hữu Cơ Của Châu Âu - COSMOS
Quy Trình Cấp Chứng Nhận Mỹ Phẩm Hữu Cơ Của Châu Âu – COSMOS

1. Tiêu chuẩn COSMOS là gì?

            Tiêu chuẩn COSMOS (Cosmetic Organic Standard) được quản lý bởi một hiệp hội quốc tế và độc lập phi lợi nhuận – AISBL tiêu chuẩn COSMOS có trụ sở tại Brussels.

            Chứng nhận COSMOS là tiêu chuẩn kết hợp đầu tiên ở Châu Âu dành cho mỹ phẩm được tạo nên bởi các nhà chứng nhận đầu tiên tại EU. Có 2 loại chứng nhận là:

 • Chứng nhận COSMOS Organic: Yêu cầu sản phẩm phải chứa ít nhất 95% thành phần nguyên liệu hữu cơ;
 • Chứng nhận COSMOS Natural: Sản phẩm không được chứa nhiều hơn 2% các chất tổng hợp.

            Chữ ký theo tiêu chuẩn COSMOS là sự đảm bảo cho người tiêu dùng về mỹ phẩm hữu cơ và tự nhiên mà bạn có thể tin tưởng. Cho đến nay, hơn 19.000 sản phẩm tại 60 quốc gia mang dấu ấn COSMOS Organic hoặc COSMOS Natural. Hơn 8.000 thành phần mang chữ ký COSMOS Certified. Hơn 6.000 nguyên liệu thô mang chữ ký phê duyệt COSMOS.

            Tiêu chuẩn COSMOS xác định các tiêu chí mà các công ty phải đáp ứng để đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm của họ là mỹ phẩm hữu cơ hoặc tự nhiên chính hãng được sản xuất theo các thực hành bền vững khả thi cao nhất.

            Đối với các sản phẩm mỹ phẩm áp dụng Tiêu chuẩn, các thành phần sử dụng sẽ được chia thành danh mục và quy định những yêu cầu cho từng loại. Ngoài các điều kiện về thành phần đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ, các công ty cũng phải đảm bảo sử dụng bao bì thân thiện với môi trường đồng thời có kế hoạch quản lý chất thải và môi trường đối với các nhà máy của mình.

2. Giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ và thiên nhiên COSMOS

            COSMOS cung cấp hai chữ ký cho các sản phẩm mỹ phẩm. COSMOS Organic hoặc COSMOS Natural sẽ luôn xuất hiện ngay bên dưới logo/nhãn hiệu của người chứng nhận hoặc hiệp hội có trách nhiệm, điều này giúp người tiêu dùng sẽ có thể nhận ra các hiệp hội và cơ quan chứng nhận đã biết và đáng tin cậy.

3. Đăng ký chứng nhận hữu cơ Châu Âu COSMOS

1. Phạm vi, đối tượng cấp chứng nhận

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm và các nguyên liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm theo hai phạm vi:

 • Phạm vi 1: Chứng nhận các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ hoặc tự nhiên, nguyên liệu thô có hàm lượng hữu cơ, công thức cơ bản;
 • Phạm vi 2: Phê duyệt các nguyên liệu thô phi hữu cơ có thể được sử dụng trong các tài liệu tham khảo được chứng nhận theo phạm vi 1.

Đối tượng sử dụng Tiêu chuẩn này là các nhà sản xuất, người xử lý và chủ sở hữu thương hiệu của các sản phẩm và thành phần mỹ phẩm hữu cơ hoặc tự nhiên.

2. Quy trình xin cấp chứng nhận COSMOS

 • Bước 1: Để đăng ký các sản phẩm bán lẻ hoặc thành phần được chứng nhận, các công ty chọn từ một trong những tổ chức chứng nhận được ủy quyền COSMOS và liên hệ với đối tác chứng nhận đã chọn trực tiếp.
 • Bước 2: Các đối tác chứng nhận cung cấp kỹ thuật tư vấn và truy cập vào cơ sở dữ liệu của các thành phần COSMOS.

            Tổ chức chứng nhận đã chọn sẽ hỗ trợ về các mẫu đơn theo yêu cầu, áp dụng tiêu chuẩn cũng như hỗ trợ công ty trong suốt quá trình đăng ký.

 • Bước 3: Quá trình chứng nhận bao gồm những đánh giá trang web của người nộp đơn bởi tổ chức chứng nhận. Kiểm toán bổ sung (kiểm tra, đánh giá có hoặc không thông báo trước) có thể được thực hiện như một phần của kế hoạch đánh giá liên tục hàng năm.
 • Bước 4: Cấp chứng nhận: Quá trình đạt được chứng nhận có thể mất vài tháng, tùy thuộc vào sự phức tạp của sản phẩm và quy trình sản xuất. Nếu công ty của bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được cấp chứng nhận COSMOS

            Phí cấp phép COSMOS chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm và thành phần và là do mỗi tổ chức chứng nhận tính phí.

3. Cơ quan chứng nhận hợp tác với COSMOS

            Các cơ quan chứng nhận Tiêu chuẩn này phải là thành viên (liên kết) của tiêu chuẩn COSMOS AISBL và phải tuân thủ các yêu cầu được xác định trong Sổ tay Kiểm soát

            Yêu cầu về công nhận và chứng nhận: điều kiện tiên quyết là công nhận theo sơ đồ tiêu chuẩn COSMOS bao gồm việc tuân thủ ISO 17065. Tổ chức chứng nhận phải sử dụng tiêu chuẩn COSMOS và chữ ký COSMOS, tên và các điều khoản chỉ phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này.

            Đối với chứng nhận sản phẩm và thành phần quốc tế hoặc phê duyệt nguyên liệu, các nhà sản xuất và chủ sở hữu thương hiệu có thể chọn từ 10 Tổ chức Chứng nhận được COSMOS ủy quyền. 10 Tổ chức chứng nhận được ủy quyền có trụ sở của họ ở Châu Âu (Pháp, Đức, Ý, Anh) Úc, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các Tổ chức chứng nhận hoạt động trên phạm vi quốc tế làm việc với các đánh giá viên địa phương hoặc thông qua các văn phòng quốc gia. Bao gồm: Bureau Veritas; Ecocert Greenlife; Cosmecert Sasu; IONC; ICEA; Control Union;  Korea Testing & Research Institute; CAAE; Ekolojik Tarim Kontrol Org; Soil Association Organic.

            COSMOS hợp tác chặt chẽ với tất cả các Tổ chức chứng nhận để đảm bảo việc thực hiện nhất quán tiêu chuẩn COSMOS, vì vậy bất kể bạn được chứng nhận với ai, người tiêu dùng đều có thể tin tưởng vào chữ ký COSMOS.

4. Điều kiện cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn COSMOS

 • Để được chứng nhận cho các thành phần mỹ phẩm hoặc sản phẩm mỹ phẩm được chứng nhận tự nhiên hoặc hữu cơ theo Tiêu chuẩn này, phải đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong các tài liệu của Đề án và kiểm tra tại chỗ. Nó liên quan đến toàn bộ quá trình từ kiểm tra thành phần đến xác nhận sản phẩm cuối cùng.
 • Phê duyệt các thành phần: Việc phê duyệt các thành phần mỹ phẩm không phải hữu cơ bao gồm một tài liệu xác nhận mà không cần kiểm tra tại chỗ. Sự chấp thuận do một tổ chức chứng nhận cung cấp không phải là một chứng nhận: nó chỉ tuyên bố rằng một thành phần phi hữu cơ được chấp nhận để sử dụng theo Tiêu chuẩn này.
 • Nguồn gốc và quá trình chế biến thành phần: tiêu chuẩn đối với nước, khoáng chất và các thành phần có nguồn gốc khoáng sản, thành phần nông sản đã qua xử lý vật lý, thành phần nông sản đã qua xử lý hóa học.
 • Thành phần tổng sản phẩm: cách tính hàm lượng hữu cơ của các thành phần phức hợp và hàm lượng hữu cơ cần thiết trong các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn.
 • Bảo quản, sản xuất và đóng gói: đảm bảo đầy đủ độ sạch, vệ sinh và khả năng truy xuất nguồn gốc trong tất cả các quá trình và đảm bảo rằng bao bì tôn trọng môi trường.
 • Quản lý môi trường: nêu chi tiết các yêu cầu về chăm sóc môi trường trong suốt quá trình sản xuất và quản lý, giảm thiểu và tái chế chất thải.
 • Ghi nhãn và truyền thông: xác định các yêu cầu toàn diện về ghi nhãn sản phẩm rõ ràng và quảng cáo của công ty, đảm bảo tất cả thông tin cần thiết cho người tiêu dùng và không có tuyên bố gây hiểu lầm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận