Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên phòng lao động 2022

Công ty Luật ACC

Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên phòng lao động 2022

Công ty Luật ACC

11/05/2020

Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên phòng lao động
Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên phòng lao động

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp. ACC xin được giới thiệu Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động.

Căn cứ vào Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 của Bộ Lao Động Động – Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động.
Theo đó, mọi doanh nghiệp khi có sử dụng lao động cần phải lập sổ quản lý lao động, báo cáo khai trình sử dụng ban đầu và tăng giảm lao động trong năm cho Phòng lao động. Để khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động trên, ACC xin được giới thiệu Quy trình báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động.

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì hàng năm doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2014.

1. Khai trình việc sử dụng lao động ban đầu

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động (bắt đầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng), người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Việc khai trình được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khai trình

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND của cá nhân). Hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản);
 • Bản khai trình sử dụng lao động (03 bản). Mẫu này điền thông tin rồi in ra giấy hoặc liên hệ với cơ quan lao động để mua mẫu A3 về viết tay vào. Để điền vào các chỉ tiêu bên dưới có thể lấy thông tin từ giấy đăng ký kinh doanh và hợp đồng lao động. Việc khai trình được thực hiện theo mẫu số 05ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH. Nội dung của mẫu số 05 bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp;
  • Loại hình doanh nghiệp;
  • Khai trình việc sử dụng lao động. Bao gồm các nội dung: Thông tin người lao đồng (tên người lao dông, năm sinh, giới tính,…), trình độ chuyên môn kỹ thuật, loại hợp đồng lao đồng (hợp đồng mùa vụ, hợp đồng có thời hạn, hợp đồng không thời hạn), thời điểm làm việc, vị trí làm việc,…

Bước 2: Nộp khai trình

 • Khai trình việc sử dụng lao động ban đầu sẽ được nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Thời gian nộp: Khai trình phải được hoàn thành và nộp tại cơ quan có thẩm quyền  trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo:

 • Tình hình thay đổi lao động6 tháng đầu năm trước ngày 25 tháng 5 hằng năm;
 • Tình hình thay đổi lao động 6 tháng cuối năm trước ngày 25 tháng 11hằng năm.

Thủ tục báo cáo tình hình thay đổi về lao động được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ báo cáo tình hình thay đổi về lao động được thực hiện theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH. Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu số 07 (02 bản). Nội dung của mẫu số 07 bao gồm:

 • Số lao động đầu kỳ, nội dung gồm: Tổng số lao động, thông tin người lao động, trình độ chuyên môn lao động, loại hợp đồng lao động.
 • Số lao động tăng kỳ, nội dung gồm: Tổng số lao động tăng thêm, thông tin người lao động, trình độ chuyên môn lao động, loại hợp đồng lao động.
 • Số lao động giảm kỳ, nội dung gồm: Tổng số lao động giảm xuống, thông tin người lao động, trình độ chuyên môn lao động, loại hợp đồng lao động, lý do giảm.
 • Số lao đông cuối kỳ: Tổng số lao động, thông tin người lao động, trình độ chuyên môn lao động, loại hợp đồng lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian nộp hồ sơ:

 • Trước ngày 25 tháng 05 hằng năm đối với báo cáo thay đổi về tình hình lao động 6 tháng đầu năm.
 • Trước ngày 25 tháng 11 hằng năm đối với báo cáo thay đổi về tình hình lao động 6 tháng cuối năm.

Bước 3: Nhận kết quả

Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ báo cáo thay đổi về tình hình lao động, trong đó có 02 bản báo cáo theo mẫu số 07; Phòng Lao động sẽ đóng dấu và giữ 01 bản và trả lại doanh nghiệp 01 bản để lưu tại công ty.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng lao động – mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động –  báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao đông do ACC cung cấp.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận