Các tiêu chuẩn, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

logo accACC
Đàm Như

Luật an toàn thực phẩm 2010 và các văn bản hướng dẫn đã đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm một cách chi tiết, rõ ràng. Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

quy dinh ve sinh an toan thuc pham

Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 do Quốc hội ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011 bao gồm 11 chương với các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chính sau đây:

1. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương I: Những quy định chung

Tại chương I, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm mang tình bao quát như: Các khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các nguyên tắc, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực này,…

2. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương II: Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm

Tại chương II, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về quyền và nghĩa vụ của 3 nhóm chủ thể tiêu biểu trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm như: tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm.

3. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương III: Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

Tại chương III, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về các điều kiện đảm bảo an toàn đối với các loại thực phẩm như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen,…

4. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương IV: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh

Tại chương IV, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về các điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm như điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về con người,…

5. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương V: Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Tại chương V, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

6. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương VI: Nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm

Tại chương VI, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.

7. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương  VII: Quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm

Tại chương VII, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chi tiết về việc quảng cáo thực phẩm và ghi nhãn thực phẩm.

8. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương VIII: Kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

Tại chương VIII, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chi tiết về quá trình kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

9. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương IX: Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm

Tại chương IX, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, trách nhiệm trong quá trình thông tin giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

10. Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương X: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Tại chương X, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chi tiết về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước như Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các cấp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm để bạn đọc tham khảo. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan hoặc các vấn đề pháp lý khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ pháp lý về xin giấy phép nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm hãy liên hệ với ACC nhé.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận