messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

‘Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu (Đầy đủ 2022)

Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu là một trong những thủ tục cần thiết phải thực hiện để công khai thông tin về hoạt động đấu thầu, kế hoạch đấu thầu, gói thầu, nhà thầu và nhà đầu tư. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về hoạt động Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu. Kính mong quý khách hàng đón đọc.

quy dinh ve dang tai thong tin dau thau

Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu (Cập nhật 2022)

1. Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu là gì?

Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu là quy định của pháp luật về hoạt động của bên mời thầu, chủ đầu tư, nhà thầu đăng tải công khai những thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu, gói thầu lên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trang thông tin mua sắm công nhằm công bố những nội dung về đấu thầu.

2. Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu quy định tại đâu?

Trước đây thì đối với quy định về các quy định chi tiết về việc đăng tải thông tin lên báo đấu thầu theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC về các thông tin về lựa chọn nhà thầu phải đăng tải trên Báo Đấu thầu, hạn mức tổng mức đầu tư hoặc dự toán theo phương án của kế hoạch đầu tư lựa chọn nhà thầu một hoặc một số gói thầu hoặc mua sắm thường xuyên là từ 5 tỷ đồng trở lên; thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa được áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên; kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng là phải từ 2 tỷ đồng trở lên… Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC đã hết hiệu lực thông tư này đã được thay thế bằng một thông tư khác đó là Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

3. Các trường hợp yêu cầu đăng tải thông tin đấu thầu

Việc đăng tải thông tin theo quy định về đấu thầu lên trên trang của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT – BKHĐT – BTC không nêu ra hay có quy định về hạn mức cụ thể. Đối với những gói thầu có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể đưa ra những hình thức áp dụng đó là áp dụng các hình thức lựa chọn như chỉ định thầu (không đăng tải thông báo mời thầu) hoặc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn không bắt buộc phải đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu được áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 59 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đó là:

Sau khi bản yêu cầu báo giá trình lên và được tiến hành phê duyệt, bên mời thầu thực hiện công việc đăng tải các thông tin theo quy định lên thông báo mời chào hàng trên một tờ báo và được phát hành một cách tổng thể rộng rãi trong một ngành, trong phạm vi một tỉnh hoặc trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc bên mời thầu sẽ tiến hành việc gửi thông tin về gói thầu bằng cách gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu là đến với 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu của bên mời thầu đó.

Nếu trong trường hợp bên mời thầu mà sử dụng hình thức đó là gửi trực tiếp, nếu đối với vấn đề mà trước thời điểm đóng thầu có phát sinh thêm bất kỳ nhà thầu nào khác có nhu cầu tham gia đấu thầu và học có nguyện vọng vào đề nghị được tham gia chào hàng cạnh tranh thì bên mời thầu phải tiến hành việc gửi bản yêu cầu báo giá đến luôn cho nhà thầu đó được nắm bắt luôn cụ thể chính xác về gói thầu. Bản yêu cầu báo giá sẽ được phát hành miễn phí thông qua hình thức đó là gửi trực tiếp, hoặc hình thức gửi qua đường bưu điện, hay áp dụng hình thức đó là thư điện tử (email) hoặc gửi bằng hình thức sử dụng qua hình thức gửi bằng fax.

4. Cách đăng tải thông tin đấu thầu?

Theo đó, như đã phân tích ở trên thì có thể thấy rằng phía bên nhà thầu có thể gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá đến phía bên kia cho tối thiểu đối với số nhà thầu là 03 nhà thầu mà các nhà thầu này có khả năng thực hiện gói thầu này nếu áp dụng theo đúng đối với quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Thứ hai, đối với về loại thông tin đăng tải; về thời hạn cung cấp, thời hạn thực hiện việc đăng tải thông tin; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đó là thực hiện việc chịu trách nhiệm cung cấp, hay đăng tải thông tin về đấu thầu đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Đối với những gói thầu, những dự án tổ chức đấu thầu mà là hình thức đấu thầu quốc tế, những thông báo mời quan tâm, hay đó là thông báo mời sơ tuyển, hoặc đó là thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn, kết quả của việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và còn có cả thông báo điều chỉnh, đính chính hủy, gia hạn các thông tin đã đăng tải ( áp dụng đối với những trường hợp có) thì bên mời thầu phải thực hiện việc đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và trên Báo Đấu thầu bằng hai thứ ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Anh.

Ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin quy định, bên mời thầu còn có trách nhiệm về việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển quốc tế (đối với lựa chọn nhà đầu tư) lên trang thông tin điện tử hoặc trên các trang tờ báo bằng ngôn ngữ tiếng Anh được phát hành rộng rãi tại Việt Nam.

Trường hợp bên mời thầu tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không cần cung cấp thông tin cho phía bên Báo Đấu thầu. Còn nếu trong trường hợp đã tiến hành hình thức cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu thì ngược lại phía bên mời thầu không cần phải tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với những trường hợp phía bên mời thầu đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Báo Đấu thầu không có trách nhiệm phải đăng tải các thông tin mà bên mời thầu đã đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp bằng văn bản giấy.

5. Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

– Đối với những trường hợp có kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu, cũng như kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thì việc đăng tải thông tin sẽ trải qua 03 bước đó là: thứ nhất, phía bên mời thầu sẽ nhấn vào nút “đăng nhập” trên màn hình trang chủ và sau đó nhập mật khẩu chứng thư số của phía bên mời thầu để tiến hành đăng nhập vào trong hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau đó, bên mời thầu chọn vào mục “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu” hoặc nhấn vào mục “kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư” trong phần “lựa chọn nhà đầu tư” để nhập và lưu thông tin dự án, gói thầu đang đăng tải đó. Cuối cùng, bên mời thầu sẽ thực hiện việc đăng tải lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo dự án, kế hoạch.

– Đối với những thông báo mời quan tâm và cũng như trường hợp là thông báo mời sơ tuyển thì bên mời thầu sẽ thực hiện theo cũng là 03 bước, đó là: thứ nhất, phía bên mời thầu sẽ nhấn vào nút  “đăng nhập” trên màn hình trang chủ và sau đó nhập mật khẩu chứng thư số của phía bên mời thầu để tiến hành đăng nhập vào trong hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau đó, bên mời thầu sẽ ấn vào mục “tư vấn” để nhập và lưu vào thông tin trong việc thông báo mời quan tâm, mục “hàng hóa”, mục “xây lắp”, mục “phi tư vấn”, mục “hỗn hợp” vào tương ứng theo các lĩnh vực của gói thầu hoặc là “lựa chọn nhà đầu tư” để nhập và lưu thông tin về thông báo mời sơ tuyển đăng tải. Cuối cùng, bên mời thầu tiến hành đăng tải thông báo về việc mời quan tâm và thông báo mời sơ tuyển lên báo đấu thầu theo đúng quy định.

– Đối với trường hợp mà áp dụng hình thức thông báo bằng mời chào hàng cũng như thông báo mời thầu thì cũng vẫn sẽ áp dụng 03 bước đó là: Thứ nhất, phía bên mời thầu sẽ nhấn vào nút “đăng nhập” trên màn hình trang chủ và sau đó nhập mật khẩu chứng thư số của phía bên mời thầu để tiến hành đăng nhập vào trong hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau đó, bên mời thầu sẽ chọn vào mục “hàng hóa” hoặc “xây lắp” hoặc mục “tư vấn” hoặc là mục “phi tư vấn” hoặc là “hỗn hợp” tương ứng với lĩnh vực của gói thầu hoặc ấn vào mục “lựa chọn nhà đầu tư” để tiến hành nhập và lưu vào thông tin về thông báo mời chào hàng, cũng như là thông báo mời thầu. Cuối cùng, đó là việc đăng tải thông báo mời chào hàng, và thông báo mời thầu.

– Đối với gói thầu mà bên mời thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu phải tiến hành đính kèm file hồ sơ yêu cầu, kèm theo đó là file bản yêu cầu báo giá, cũng như file hồ sơ mời thầu và thực hiện việc đăng tải đồng thời với thông báo mời chào hàng, cũng như những thông báo mời thầu để các nhà thầu quan tâm về gói thầu đó có thể tải miễn phí file về hồ sơ yêu cầu, và file bản yêu cầu báo giá, cũng như file hồ sơ mời thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ ngày bên mời thầu đăng tải thành công nội dụng về thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu hợp lệ trên các trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

6. Những câu hỏi thường gặp

6.1 Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia gồm những gì?

  • Thông tin chung về nhà thầu, nhà đầu tư;
  • Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;
  • Thông tin về các hợp đồng đã thực hiện;
  • Thông tin về các nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của nhà thầu, nhà đầu tư;
  • Thông tin về máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà đầu tư.

6.2 Thời hạn đăng thông báo mời thầu là khi nào?

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

6.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu uy tín, trọn gói cho khách hàng.

6.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của ACC về Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu, những nội dung mới nhất được chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại 2022. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề xin vui lòng liên hệ lại cho ACC để được giải đáp kịp thời.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.