Quy định về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo năm 2024

Mỗi hoạt động, công việc đều có tính chất riêng, do đó để có thể nắm bắt, quản lý, kiểm soát được tình hình hoạt động của một bộ máy tổ chức, chúng ta cần có chế độ báo cáo. Nhân viên báo cáo cho sếp, doanh nghiệp báo cáo cho cơ quan nhà nước, … Vậy việc thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo được quy định như thế nào? ACC xin cung cấp đến bạn đọc thông tin quy định về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo. Mời bạn tham khảo chi tiết về thông tin này.

THIẾU HÌNH

1. Quy định về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo

 • Quy định về cung cấp thông tin: Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội ban hành ngày 06/4/2016 với các nội dung về quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
 • Cung cấp thông tin còn là quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong từng trường hợp cụ thể, như để phục vụ cho hoạt động điều tra, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước, ...
 • Quy định về chế độ báo cáo: Ngày 24/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước với các nội dung:
 • Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan;
 • Các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia;
 • Quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.
 •  Đối tượng áp dụng là: Cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Khái niệm về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo

 • Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra → Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.
 • Báo cáo là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp

→ Chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là những yêu cầu cụ thể về việc thực hiện báo cáo do cơ quan, người có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước ban hành và bắt buộc các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan phải thực hiện.

Chế độ báo cáo bao gồm:

 • Chế độ báo cáo định kỳ;
 • Chế độ báo cáo đột xuất;
 • Chế độ báo cáo chuyên đề.

3. Một số báo cáo mà doanh nghiệp cần thực hiện

 • Về lĩnh vực thuế: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, …. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo cho quan cơ quan thuế;
 • Về lĩnh vực lao động: báo cáo tình hình sử dụng lao động, báo cáo y tế lao động, báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, …
 • Ngoài ra, tùy theo lĩnh vực kinh doanh của từng doanh nghiệp mà còn có các báo cáo theo quy định của các cơ quan nhà nước quản lý riêng  như UBND, sở công thương (khuyến mại, …), sở Giao thông vận tải, sở y tế, sở truyền thông thông tin.

4. Dịch vụ thực hiện thủ tục pháp lý tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin quy định về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (967 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo