Quảng cáo thương mại (Cập nhật 2022)

nếu bạn đang muốn xin giấy phép Quảng cáo thương mại thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của công ty Luật ACC. Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ pháp lý đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến dịch vụ tư vấn Tra cứu giấy phép Quảng cáo thương mại. Mời các bạn tham khảo!

Quảng cáo thương mại (Cập nhật 2022)

brochure-law

1. Quảng cáo thương mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật Thương mại 2005 về quảng cáo thương mại cụ thể như sau: "Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình".

2. Quy định về quảng cáo thương mại

Căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật Thương mại 2005 cụ thể như sau:

- Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

- Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện.

- Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện.

3. Các hình thức quảng cáo thương mại

Căn cứ theo quy định tại Điều 106 Luật Thương mại 2005 cụ thể như sau:

- Phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.

- Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

+ Các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Các phương tiện truyền tin;

+ Các loại xuất bản phẩm;

+ Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

+ Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

4. Về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Căn cứ theo quy định tại Điều 107 Luật Thương mại 2005 cụ thể như sau:

- Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;

+ Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

+ Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Quảng cáo thương mại, công ty luật ACC chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến Quảng cáo thương mại trường hợp này bạn nên xem xét kỹ lưỡng để tiết kiệm thời gian xin giấy phép Quảng cáo thương mại.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (722 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo