Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

logo accACC
Nguyen Vi

Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được đính kèm tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, mẫu thông báo này chỉ được sử dụng khi doanh nghiệp có những thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp, việc thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh giúp cập nhật lại thông tin cho doanh nghiệp. Pháp luật quy định như thế nào về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Mẫu thông báo được sử dụng như thế nào? Tất cả sẽ được ACC gửi gắm qua bài viết sau:

1.Khi nào phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, vì những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan mà doanh nghiệp có một hoặc một vài thay đổi và phải thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Những thay đổi này có thể do doanh nghiệp tự quyết định thay đổi theo nhu cầu và định hướng phát triển hoặc bị bắt buộc thay đổi theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

Hiện nay theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn), thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân; thông tin thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Vốn điều lệ, vốn đầu tư đối doanh nghiệp tư nhân

Theo đó, khi doanh nghiệp có thay đổi các thông tin nêu trên phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, một số thay đổi khác mà doanh nghiệp cũng cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh như:

 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
 • Thông tin đăng ký thuế

Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 10 ngày kể từ khi có thay đổi theo khoản 2 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020. Theo khoản 4 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.


2.Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

3.Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II, đính kèm trong thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn có những thay đổi nào thì sẽ linh hoạt sử dụng mẫu thông báo tương ứng với thay đổi đó.

Lưu ý sử dụng mẫu thông báo tại phụ lục đính kèm tại thông tư mới nhất là thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, hiện nay trên mạng có nhiều mẫu thông báo được đính kèm tại các thông tư cũ đã hết hiệu lực. 

4.Các câu hỏi thường gặp về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Câu hỏi 1: Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn theo luật định thì sẽ bị áp chế tài như thế nào?

Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định mức tiền xử phạt đối với hành vi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh quá thời hạn quy định, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Thêm vào đó còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Theo đó, để tránh bị xử phạt hành chính và gặp các rủi ro pháp lý có thể phát sinh, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi, doanh nghiệp nên nhanh chóng tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Có mấy phương thức để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh  nghiệp?

Có 3 phương thức nộp hồ sơ để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các bạn có thể linh hoạt sử dụng tùy theo nhu cầu

 1.  Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 2. Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua mạng điện tử là cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp 
 3. Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Câu hỏi 3: Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Lệ phí để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối với phương thức thông báo bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính thì mức lệ phí này là 50.000 đồng/1 lần đăng ký. Đặc biệt, nếu thực hiện thông báo thay đổi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì sẽ được miễn lệ phí.

Câu hỏi 4: Quy trình thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Theo quy định hiện hành, việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tuyến sẽ được miễn lệ phí.Quy trình của phương thức này được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc gán chữ ký số công cộng vào tài khoản

Bước 3: Tạo hồ sơ đăng ký thay đổi

Bước 4: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi 

Bước 5: Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi

Bước 6: Ký số/ Xác thực hồ sơ

Bước 7: Đối với việc thực hiện đăng ký thay đổi bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Câu hỏi 5: Có được đăng ký thay đổi nhiều nội dung trong một lần thay đổi đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp, công ty được thay đổi nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh


5.Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải liên quan đến giấy phép kinh doanh và việc đăng ký giấy phép kinh doanh.

Với những ưu điểm: 

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong việc đăng ký giấy phép kinh doanh đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất.
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng. 
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ ACC cung cấp dịch vụ mọi lúc

Nếu có nhu cầu tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận