Chi Phí Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền (Cập Nhật 2021)

logo accACC
Hương Li

Khi thực hiện bất kỳ một thủ tục hành chính nào, bên cạnh việc xác định trình tự thủ tục thì chúng ta còn quan tâm đến phí và lệ phí cần phải trả. Trong đó, phí công chứng hợp đồng uỷ quyền là một loại phí phổ biến hiện nay. Phí công chứng nói chung và đối với hợp đồng ủy quyền nói riêng được pháp luật quy định cụ thể với những tiêu chí khác nhau. Cùng Công ty luật ACC tìm hiểu về loại phí này trong ài viết dưới đây.

Phí công chứng hợp đồng uỷ quyền
Phí công chứng hợp đồng uỷ quyền

1. Công chứng hợp đồng ủy quyền

– Công chứng hợp đồng ủy quyền là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng ủy quyền và có trả phí công chứng hợp đồng uỷ quyền.

– Hợp đồng ủy quyền ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Quy định về phí công chứng 

Luật công chứng năm 2014 quy định về các loại phí liên quan đến hoạt động công chứng bao gồm: Phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác.

2.1 Phí công chứng

Phí công chứng hợp đồng uỷ quyền bao gồm phí công chứng hợp đồng và phí cấp bản sao văn bản công chứng.

– Người yêu cầu là đối tượng phải nộp loại phí này.

2.2 Thù lao công chứng

– Thù lao công chứng được trả khi tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng tại địa phương.

– Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở.

– Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

2.3 Chi phí khác

Giá công chứng hợp đồng uỷ quyền còn được quyết định bởi những chi phí khác ngoài phí công chứng và thù lao công chứng.

– Chi phí để thực hiện xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở khi có yêu cầu đối với công chứng viên. Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận.

– Tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết rõ nguyên tắc tính chi phí khác và có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về các chi phí cụ thể đó.

3. Mức phí công chứng hợp đồng ủy quyền

3.1 Phí công chứng 

Phí công chứng hợp đồng ủy quyền là loại phí được pháp luật xác định không dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng.

Theo đó, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức phí như sau:

TT

Loại việc

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Công chứng hợp đồng ủy quyền

50 nghìn

2

Công chứng giấy ủy quyền

20 nghìn

3.2 Phí cấp bản sao, bản dịch

Phí cấp bản sao văn bản công chứng được xác định:

– 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

Phí công chứng bản dịch: 

– 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

Như vậy, khi công chứng hợp đồng ủy quyền, tùy theo nhu cầu mà mỗi trường hợp sẽ có tổng mức giá khác nhau đối với thủ tục này. Phí công chứng hợp đồng ủy quyền là loại phí tiên quyết chắc chắn người có yêu cầu phải nộp. Ngoài ra, còn có thù lao công chứng và những chi phí khác – là những loại phí dựa theo thỏa thuận trên quy định của pháp luật. Do đó, nếu còn thắc mắc về những loại phí hay mức phí khi công chứng thì Qúy khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ hợp lý.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận