Review và báo giá phần mềm kế toán Smartbook năm 2021

"Review

Phần mềm kế toán Smartbook là một phân khúc trong hệ thống phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất SMARTBOOK.VN, là phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, Phần mềm SMARTBOOK.VN cho phép người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.

1. Những ưu điểm vượt trội của phần mềm kế toán Smartbook

Dễ học, dễ sử dụng

Với SmartBooks SME 2012 bạn có thể bắt đầu và tiếp cận rất nhanh chóng. Dễ dàng khởi tạo sổ kế toán bở chức năng tạo cơ sở dữ liệu qua từng bước trên màn hình, tạo thư mục chứa số liệu kế toán,  thiết lập các thông tin năm kế toán, các tuỳ chọn chung trước khi bắt đầu các công việc cập nhật số liệu kế toán.

Tìm kiếm thuận lợi, dễ dàng

Tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau, tìm mọi thông tin liên quan đến chứng từ, chi tiết đến từng dòng chứng từ một cách nhanh chóng và trực quan. Từ kết quả tìm kiếm sẽ tra cứu ngay được chứng từ gốc.

Báo cáo nhanh, chính xác

 • Phần mềm kế toán SmartBooks SME cung cấp một loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị, giúp quý  vị thực hiện lập báo cáo nhanh và chính xác. Với mỗi một báo cáo quý vị có thể thực hiện tùy chỉnh mẫu báo cáo, kết xuất báo cáo ra một số tệp thông dụng như: Exel, PDF.
 • Ngoài ra hệ thống còn cung cấp cho quý vị công cụ xem báo cáo và truy vấn ngược từ dữ liệu trong báo cáo đến chứng từ đầu vào, giúp quý vị dễ dàng trong việc quản lý và chỉnh sửa các chứng từ mỗi khi có sai số.

Khả năng bảo mật cao

 • Phân quyền cho người dùng, hệ thống cho phép phân quyền đến từng chức năng, từng báo cáo và đến từng thao tác, như: Thêm, sửa, xóa, ghi sổ, bỏ ghi sổ đến việc in một chứng từ, báo cáo nào đó.
 • Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch sao lưu: Cho phép thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng.

Đa người dùng

Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN)

Các tính năng nổi bật

 • Quản lý chứng từ gốc: Phần mềm cho phép quản lý các chứng từ, hồ sơ gốc bằng nhiều dạng khác nhau, như: Word, Excel, PDF, dạng ảnh (Hồ sơ Scan);
 • Báo cáo truy vấn ngược: Phần mềm có khả năng truy vấn từ các số liệu tổng hợp trên báo cáo đến phần dữ liệu chi tiết và quay trở về màn hình nhập chứng từ;
 • Gửi Email thông báo công nợ đến khách hàng trực tiếp bằng phần mềm (Có đính kèm thông báo công nợ dạng tập tin PDF);
 • Kiểm tra công nợ tự động mỗi khi chạy chương trình;
 • Kết xuất báo cáo ra một số tệp thông dụng, như: Excel, PDF, Text, HTML, XML.

2. Tính năng nghiệp vụ của phần mềm kế toán Smartbook

Phần mềm kế toán Smartbook SME được cấu thành từ 14 phân hệ, bao gồm : Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Thuế, Tổng hợp, Quản lý hóa đơn và Quản trị hệ thống.

 • Phân hệ Ngân sách: Quý vị có thể thực hiện lập dự toán Thu, dự toán Chi và đối chiếu dự toán, hệ thống quản lý chi tiết đến từng khoản thu, khoản chi theo dự toán. Với phân hệ này quý vị có thể theo dõi được tình hình thực hiện thu, chi dự toán ngân sách thông qua đối chiếu dự toán, từ đó giúp quý vị có thể điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế trong doanh nghiệp.
 • Phân hệ Tiền mặt: Theo dõi chi tiết tiền mặt theo nhiều loại tiền khác nhau, với phân hệ này quý vị có thể lập phiếu thu, phiếu chi và theo dõi tiền mặt tại quỹ ở mọi thời điểm.
 • Phân hệ Tiền gửi:  Thực hiện lập giấy báo nợ và giấy báo có thông qua việc gửi tiền, rút tiền. Với phân hệ này cho phép theo dõi chi tiết các hoạt động liên quan đến tiền gửi ngân hàng, theo các tài khoản được mở tại ngân hàng. Tại đây có thể thực hiện việc đối chiếu kho bạc thông qua Bảng đối chiếu tiền gửi kho bạc, giúp quý vị theo dõi chặt chẽ giữa các chứng từ sổ sách của doanh nghiệp với sổ sách của ngân hàng, kho bạc.
 • Phân hệ Mua hàng: Giúp theo dõi và quản lý quy trình mua hàng từ khâu lập đơn mua hàng, lập hóa đơn mua hàng, hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá đến khâu trả tiền cho nhà cung cấp. Theo dõi công nợ phải trả chi tiết đến từng nhà cung cấp, ngoài ra còn có thể theo dõi tình hình công nợ phải trả theo tuổi nợ và tổng hợp báo cáo nợ phải trả quá hạn.
 • Phân hệ Bán hàng:   Quản lý và theo dõi quy trình bán hàng, từ khâu lập báo giá, nhận đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại, hàng bán giảm giá đến khâu thu tiền khách hàng. Với phân hệ này quý vị có thể theo dõi công nợ phải thu, chi tiết đến từng khách hàng, ngoài ra quý vị còn có thể tổng hợp những hóa đơn mua hàng chưa thanh toán và gửi thông báo công nợ cho khách hàng qua thư điện tử hoặc bản in. Quản lý việc xuất hóa đơn GTGT một cách chính xác, hệ thống sẽ thông báo mỗi khi hóa đơn GTGT đã được in bởi người dùng trước đó, tránh việc in nhầm hóa đơn GTGT.
 • Phân hệ Kho: Theo dõi chi tiết từng vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho đến điều chỉnh tồn kho. Với phân hệ này khi xuất kho, hệ thống sẽ tự động tính giá xuất kho theo phương pháp tính giá mà doanh nghiệp áp dụng, đã được thiết lập lúc ban đầu.
 • Công cụ dụng cụ: Quản lý chi tiết từng công cụ dụng cụ, hỗ trợ phân bổ chi phí phân bổ cho từng công cụ hoặc đồng loạt nhiều công cụ thông qua quản lý số lượng công cụ dụng cụ, đồng thời theo dõi quá trình tăng, ghi giảm, điều chỉnh công cụ dụng cụ. Thực hiện tính mức phân bổ công cụ dụng cụ theo kỳ, từ đó biết được tình hình biến động công cụ thông qua các báo cáo bảng phân bổ công cụ, sổ theo dõi công cụ dụng cụ
 • Phân hệ Tài sản cố định: Quản lý chi tiết từng tài sản, i theo dõi quá trình ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh tài sản cố định. Thực hiện tính khấu hao tài sản cố định, từ đó biết được tình hình tăng giảm tài sản cố định thông qua Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định
 • Phân hệ Tiền lương: Thực hiện việc tính lương cho nhân viên theo nhiều khoản khác nhau, như: Lương thời gian, lương sản phẩm, lương công việc, các khoản tăng và các khoản giảm trừ. Tự động hạch toán các bút toán tính lương theo các khoản phát sinh trong bảng lương, ngoài ra quý vị có thể theo dõi và quản lý các chứng từ lương, thanh toán tiền lương, nộp bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân, chi tiết theo từng nhân viên.
 • Phân hệ Thuế: Tự động hoạch toán nhiều loại thuế, như: Thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, cũng như tự động lập các bảng kê thuế GTGT mua vào, bán ra. Thực hiện điều chỉnh thuế đầu vào, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Ngoài ra trong phân hệ thuế còn cho phép quý vị thực hiện kết xuất dữ liệu, dùng cho phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế, giúp quý vị dễ dàng trong việc kê khai và lập báo cáo thuế.
 • Giá thành: Tập hợp và phân bổ các chi phí, tính và lên báo cáo về giá thành theo sản xuất liên tục.
 • Số liệu liên quan đến giá thành sản xuất liên tục được cập nhật từ các phân hệ khác (hàng tồn kho, mua hàng…) chuyển sang phân hệ chi phí và giá thành.
 • Kế toán có thể tự thiết lập các chỉ tiêu phân bổ chi phí, và lựa chọn các phương pháp phân bổ c chi phí theo sản phẩm, lượng nhập kho, định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công, theo hệ số, theo số lượng sản phẩm nhập kho.
 • Phân hệ Tổng hợp: Thực hiện nhập số dư ban đầu cho các tài khoản,  kết chuyển lãi lỗ trong kỳ kinh doanh, đánh giá ngoại tệ, lập chứng từ chung, ghi sổ, bỏ ghi sổ, khóa sổ kế toán. Theo dõi bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo hai phương pháp, trực tiếp và gián tiếp.

3. Bảng báo giá phần mềm kế toán Smartbook

Nếu có bất kỳ băn khoăn gì liên quan đến phần mềm kế toán Smartbook, hãy liên hệ với ACC để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất nhé. Các kênh thông tin có thể liên hệ với ACC tại:

Thông qua hình thức Trực tuyến

 1. Hotline 090.992.8884
 2. ĐT Tổng đài 1800.0006
 3. ĐT Văn Phòng 028.77700888
 4. Kết nối Zalo 090.992.8884
 5. Mail: hotro@accgroup.vn

Địa chỉ trụ sở:

 • Trụ sở chính: tại Tp Hồ Chí Minh: ACC Building, Lầu 3,
  520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: Tầng 11, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cần Thơ: 27 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Đà Nẵng: 23 Đào Duy Anh, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

1 bình luận về “Review và báo giá phần mềm kế toán Smartbook năm 2021”

 1. Xin quý cty tư vấn : Sử dụng phần mềm nào phù hợp để làm kế toán dịch vụ cho 15 doanh nghiệp siêu nhỏ.
  Hàng tháng/ quý : chỉ phát sinh một vài khoản doanh thu và chi phí.
  Báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hàng quý.
  Xin cảm ơn !

  Trả lời

Viết một bình luận