Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định 2022

Báo cáo tài chính đang là mối quan tâm hiện nay của các doanh nghiệp. Về hoạt động báo cáo tài chính được pháp luật quy định khá cụ thể. Như vậy thì nội dung kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Các quy định hiện hành về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính. Để tìm hiểu hơn về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính nhé.

noi-dung-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh

Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 về khái niệm kiếm toán báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

2. Báo cáo tài chính đối với kiểm toán viên.

Trong các hoạt động kiểm toán và cụ thể đang nói ở đây là báo cáo tài chính thì nguyên tắc đầu tiên cơ bản là nguyên tắc độc lập. Điều này sẽ khiến các quá trình đánh giá trong kiểm toán, ý kiến cuối cùng của kiểm toán diễn ra khách quan, trung thực.

 • Cơ sở đảm bảo cho kiểm toán viên có thể tổ chức, triển khai và hoàn thành một cách tốt nhất cuộc kiểm toán là năng lực. Kiểm toán viên phải có năng lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà công việc này đã đặt ra.

3. Kết quả của kiểm toán báo cáo tài chính.

 • Về kết quả báo cáo kiểm toán thì trong đó kiểm toán viên sẽ nêu ý kiến về mức độ chính xác, trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Sau khi kiểm toán viên nêu ý kiến về báo cáo tài chính thì báo cáo tài chính có thể đính kèm thêm thư quản lý. Mục đích của thư quản lý là nêu lên những tồn tại trong vận hành, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, lập báo cáo tài chính ở đơn vị… từ đó sẽ nêu ra điểm còn tồn đọng đề xuất để có hướng khắc phục.

4. Những nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính.

Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc kỳ/năm của đơn vị tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, các chuẩn mực quốc tế được thừa nhận ở Việt Nam.

Thực hiện báo cáo tài chính bao gồm những nội dung sau:

 • Việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của đơn vị.
 • Việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế tài chính - kế toán thống kê của Nhà nước.

Các vấn đề cần làm rõ trong báo cáo tài chính:

 • Các thông tin tài chính có được lập trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ này có được áp dụng một cách nhất quán và kịp thời không?
 • Các thông tin trên Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị  tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán; về tình hình hoạt động của đơn vị trong niên độ kế toán.

Cuộc kiểm toán cũng đòi hỏi phải đưa ra các ý kiến nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của đơn vị, bao gồm các nhận xét về:

 • Công tác ghi chép chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
 • Phương pháp lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan.
 • Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

5. Kết luận nội dung kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến nội dung kiểm toán báo cáo tài chính. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về nội dung kiểm toán báo cáo tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (529 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo