Quy định về trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy và chữa cháy là một vấn đề vô cùng quan trọng, vì hậu quả của các vụ cháy ảnh hưởng rất lớn đến con người và tài sản. Nên tất cả mọi người, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam đều phải có trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy. Sau đây cùng ACC Group tìm hiểu cụ thể về trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

1. Cháy, Phòng cháy là gì? Chữa cháy là gì?

Theo quy định tại khoản 1, điều 3 VBHN luật phòng cháy chữa cháy:

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.”

Chữa cháy bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.”

2. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy thuộc về ai?

Theo quy định tại điều 5 VBHN luật phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân sẽ có trách nhiệm khác nhau và cụ thể như sau:

2.1 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho tất cả mọi người về phòng cháy và chữa cháy
 • Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy
 • Thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật
 • Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy
 • Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra

2.2 Chủ hộ gia đình:

 • Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
 • Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

2.3 Cá nhân:

 • Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền
 • Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng
 • Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy
 • Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy

2.4 Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.

3. Quy định về Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện dịch vụ liên quan đến lĩnh vực lao động, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ,…

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ (nếu có);
 •  ACC Group tiến hành soạn thảo khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận