Quy định những nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng

Mạnh Hùng

Quy định những nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng

Mạnh Hùng

01/01/2022

1. Giải thích về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tuỳ thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động, loại hình tổ chức tín dụng, pháp luật quy định cơ cấu tổ chức của chúng. Đối với những tổ chức tín dụng có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng thì cơ cấu tổ chức bao gồm hội sở chính và đơn vị trực thuộc. Như vậy thì nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng là gì? Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng. Để tìm hiểu hơn về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng nhé.

nguyen tac hoat dong cua to chuc tin dung

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng

2. Tổ chức tín dụng là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi bổ sung 2017) tại Khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức tín dụng như sau:

 • Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

3. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng.

Về phạm vi, loại hình, nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng do Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể trong giấy phép cấp cho từng tổ chức tín dụng. Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng được tiến hành Luật các tổ chức tín dụng và theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

Thứ nhất, về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng: 

 • Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. 
 • Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về phát hành chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức tín dụng: 

 • Tổ chức tín dụng được phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật này và quy định của Ngân hàng nhà nước. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng và Luật chứng khoán, Chính phủ quy định việc phát hành trái phiếu, trừ trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn của tổ chức tín dụng.

Thứ ba, về quy định nội bộ: 

 • Căn cứ vào quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp.

4. Các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải ban hành và gửi cho Ngân hàng nhà nước các quy định nội bộ ngay sau khi ban hành bao gồm:

 • Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích;
 • Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
 • Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;
 • Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản;
 • Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng;
 • Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
 • Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
 • Quy định về quy trình, thủ tục, bao gồm cả nguyên tắc nhận biết khách hàng để bảo đảm ngăn ngừa việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác;
 • Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp.

5. Kết luận nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tín dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận