Mẫu nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã năm 2022

Vũ Ngân

Mẫu nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã năm 2022

Vũ Ngân

01/10/2021

Hợp tác xã ngày nay càng ngày càng phát triển . Các cá nhân, các hộ gia đình đang có xu hướng liên kết lại với nhau giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hiện nay hợp tác xã là một trong các loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều để hoạt động bởi  những lợi ích mà loại hình này mang lại. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về nghị quyết thành lập hợp tác xã.

1.Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

2.Nghị quyết thành lập hợp tác xã là gì?

Nghị quyết thành lập hợp tác xã không phải một trong các giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, tuy nhiên điều đó không có nghĩa văn bản này không quan trọng mà các thành viên không cần quan tâm. Nghị quyết thành lập hợp tác xã là văn bản xác nhận của các thành viên về các vấn đề hoạt động của hợp tác xã ( ví dụ như điều lẹ, phương hướng sản xuất kinh doanh, bầu hội đồng quản trị hợp tác xã ….)

3.vai trò của nghị quyết thành lập hợp tác xã.

-Ghi nhận đầy đủ chính xác về toàn bộ nội dung của hội nghị thành lập hợp tác xã, đảm bảo các cam kết của các thành viên.

-Xác nhận chính xác việc các thành viên đã đăng ký thống nhất với nhau về nội dung trước khi ký vào biên bản thỏa thuận;

-Hạn chế tối đa những tranh chấp nội bộ trong hợp tác xã.

-Thông qua nghị quyết đã ký kết sẽ đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên, hạn chế những rủi ro không đáng có.

Mặc dù nghị quyết thành lập hợp tác xã là văn bản không bắt buộc, nhưng như đã phân tích ở trên thì đây là nội dung rất quan trọng, có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thành lập và phát triển của hợp tác xã sau này.

4.Mẫu nghị quyết thành lập hợp tác xã.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …. tháng …. năm 20…

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị thành lập Hợp tác xã ………………………………………………

Sau thời gian tuyên truyền vận động, được sự đồng ý của Lãnh đạo cấp trên, nhóm Sáng lập viên tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã gồm.

 1. ………………………………………………………………………………………………………;
  2. ………………………………………………………………………………………………………;
  3. ……………………………………………………………………………………………………….
  Cùng ……… thành viên của HTX (vắng:..-lý do…………………………………).
  Trong 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

 1. Tán thành Điều lệ hợp tác xã …………………………………………..; Phương án sản xuất, kinh doanh; Danh sách thành viên Hợp tác xã.
 2. Bầu Hội đồng Quản trị Hợp tác xã gồm … thành viên, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Lựa chọn đồng chí Chủ tịch HĐQT (hoặc thành viên HĐQT) làm Giám đốc (Tổng Giám đốc HTX) hoặc thuê Giám đốc (Tổng Giám đốc HTX) ngoài
 • Thống nhất thành lập Ban Kiểm soát HTX, bầu Ban Kiểm soát HTX gồm … thành viên, bầu Trưởng Ban Kiểm soát HTX

(Hoặc thống nhất việc không thành lập Ban Kiểm soát mà chỉ bầu Kiểm soát viên HTX)

 1. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị HTX xây dựng Nội quy, Quy chế hoạt động của HTX; Triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh; Quản lý, điều hành HTX hoạt động tốt, mang lại hiệu quả cao

Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị và được Hội nghị biểu quyết nhất trí

Chủ toạThư ký

100%.

5.Lý do bạn nên chọn công ty luật ACC

Nếu bạn đang có nhu cầu về thành lập hợp tác xã mà chưa có kinh nghiệm hoặc chưa rõ về  nghị quyết thành lập hợp tác xã thì hãy liên hệ đến Công ty Luật ACC. Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ về pháp lý:

– Uy tín, nhanh chóng

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp

– Giá cả hợp lý

– Chuyên nghiệp, hướng dẫn khách hàng chu đáo

Trên đây thông tin mà ACC cung cấp đến bạn đọc về nghị quyết thành lập hợp tác xã .Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ về các vấn đề pháp  lý hãy liên lạc đến Công Ty Luật ACC, chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

1 bình luận về “Mẫu nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã năm 2022”

Viết một bình luận