whatsapp viber zalo phone zalo mail

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính

Unnamed 21

1. Luật tố tụng hành chính 2015

Luật Tố tụng hành chính 2015 được ban hành ngày 25/11/2015. Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.Trong đó, nổi bật là nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính.

Luật tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia.

2. Sơ lược về nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP

      Cơ quan ban hành: Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân tối cao ban hành hướn dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hành chính

      Căn cứ ban hành: Luật tổ chức Tòa án nhân nhân

      Nghị quyết được thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 45 kể từ ngày ký ban hành

      Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần (Được sửa đổi, bổ sung bởi một số điều của Nghị Quyết số: 01/2015/NQ-HĐTP)

3. Những điểm lưu ý của nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân  (TAND) tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính, nếu chứa “quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể” đều là quyết định hành chính (QĐHC). Quy định như vậy nhằm bảo đảm quyền khởi kiện, nhất là trong thực tiễn nước ta đang rất phổ biến các QĐHC “trốn” dưới hình thức các loại văn bản không mang tính pháp lý như công văn, kết luận, thông báo… Quy định này cũng phù hợp với các quy định tương ứng của luật TTHC ở các nước phát triển.

 Khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn về cách xác định ai là người chịu trách nhiệm đối với QĐHC và hành vi hành chính (HVHC), theo đó, nếu quyết định,hành vi đó được pháp luật (cả pháp luật về thẩm quyền cơ quan và pháp luật chuyên ngành) quy định cho cơ quan hay cho chức danh cụ thể, thì trách nhiệm đối với quyết định hay hành động hoặc không hành động thực hiện hành vi đó luôn thuộc cơ quan hay chức danh cụ thể đã được pháp luật quy định, mà không phụ thuộc việc cơ quan hay người được pháp luật trao quyền đã ủy quyền cho cơ quan hay cho người cụ thể khác thực hiện.      

 Điều 2 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng chi tiết khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính như sau:

Để xác định người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyến giải quyết vụ việc đó. Trường hợp có nhiều luật cùng quy định thẩm quyền ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính về một lĩnh vực quản lý thì việc xác định thẩm quyền của người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP; trong đó Điểm b khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:… “b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại có nội dung giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này”. Theo Nghị quyết 01/2015, người dân được quyền khởi kiện hành chính đối với các quyết định giải quyết khiếu nại dù có nội dung giữ nguyên hay sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính bị khiếu nại hay không.

Trên đây là nội dung về nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số điều Luật tố tụng hành chính.  Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc, khó khăn có thể liên hệ với công ty Luật ACC để được hỗ trợ, tránh các vấn đề ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của bạn.

 

 

 

 

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.