Hệ thống tổ chức và điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Mạnh Hùng

Hệ thống tổ chức và điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Mạnh Hùng

01/01/2022

1. Giới thiệu về ngân hàng nhà nước.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam luôn là lĩnh vực  được mọi người quan tâm đến. Ngân hàng Nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng của nước ta. Luật pháp cũng có các quy định cụ thể nhằm điều chỉnh về hoạt động cũng như hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy thì ngân hàng nhà nước là gì? Ngân hàng nhà nước bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về ngân hàng nhà nước. Để tìm hiểu hơn về ngân hàng nhà nước các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về ngân hàng nhà nước nhé.

ngan hang nha nuoc

Ngân hàng nhà nước

2. Ngân hàng nhà nước là gì?

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

3. Tổ chức ngân Ngân hàng Nhà nước là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 tại Điều 7 về tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như sau:

 •  Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác.
 • Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định.
 • Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật này.
 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động theo thẩm quyền các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu, thông tin, lý luận khoa học ngân hàng, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kho quỹ, dịch vụ công nghệ tin học ngân hàng và thanh toán, dịch vụ thông tin tín dụng.

4. Nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 tại Điều 28 quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: 

 • Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện phương án vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.
 • Tạm ứng cho ngân sách nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng nhà nước.

Căn cứ theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 tại Điều 8 về lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước được quy định như sau:

 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 • Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo thẩm quyền;
 • Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước.

6. Kết luận ngân hàng nhà nước.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về ngân hàng nhà nước và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến ngân hàng nhà nước. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về ngân hàng nhà nước đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về ngân hàng nhà nước vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận