NÊN CHỌN LÀM KẾ TOÁN DỊCH VỤ HAY NỘI BỘ?

logo accACC
Danh Phạm

Hiện nay, cơ hội nghề nghiệp của ngành kế toán vô cùng rộng mở, các sinh viên vừa ra trường cũng không quá khó để kiến cho mình một vị trí trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bạn sẽ phân vân giữa việc nên làm kế toán dịch vụ hay nội bộ. Nghề kế toán là lĩnh vực đặc thù, một số người lựa chọn làm kế toán dịch vụ để có cơ hội phát triển nhiều hơn. Vậy, làm kế toán dịch vụ hay nội bộ sẽ tốt hơn?

1.   So sánh giữa kế toán dịch vụ và kế toán nội bộ

  KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP      KẾ TOÁN DỊCH VỤ
Ưu điểmƯu điểm
Kế toán (KT) thường xuyên có mặt tại DN.Hồ sơ kế toán được thực hiện hoàn chỉnh và ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.Toàn bộ hồ sơ Kế toán của khách hàng đều được thực hiện bởi một quy trình chặt chẽ trước khi nộp cho cơ quan thuế.
KT có thể thực hiện công việc khác ngoài công việc kế toánKế toán làm việc tại công ty dịch vụ là người giàu kinh nghiệm và chuyên sâu trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.
Có đội ngũ chuyên viên thuế, thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về thuế, kế toán.Cung cấp các thông tin thay đổi về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.
DN được tư vấn toàn diện các vấn đề pháp luật Doanh nghiệp,  pháp luật thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Tư vấn cho doanh nghiệp những điểm yếu, những sai sót trong công tác quản lý tài chính, hoạch toán kế toán, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Là đơn vị chuyên về thuế và kế toán nên có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch toán giúp DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí pháp lý khác.
Phí dịch vụ luôn thấp hơn so với Kế toán viên, Kế toán Trưởng có kinh nghiệm tại doanh nghiệp.
KẾ TOÁN NỘI BỘKẾ TOÁN DỊCH VỤ
Khuyết điểmKhuyết điểm
Nhân sự Thay đổi thường xuyên do nghỉ việc dẫn đến tình trạng không ổn định và rất khó quản lý sổ sách, chứng từ.Không có mặt tại DN thường xuyên.
DN không kiểm tra được trình độ của KT khi tuyển dụng, dẫn đến rủi ro cao cho DN.Chỉ thực hiện chuyên về các công tác kế toán và dịch vụ tư vấn theo hợp đồng.
Kế toán viên không cập nhật hết được đầy đủ tất cả khác thay đổi của chính sách thuế.
Kế toán viên chỉ thực hiện các hoạt động báo cáo kế toán thông thường.
Do thay đổi Kế toán viên thường xuyên nên dẫn đến tình trạng khó khăn khi quyết toán và tổng hợp số liệu để cân đối.
Chi phí Lương cho Kế toán viên viên và Kế toán viên Trưởng có kinh nghiệm, có trình độ để làm tốt công việc thường rất cao.
Kế toán nội bộ doanh nghiệp thường ít kinh nghiệm và khả năng quan hệ tốt với cơ quan thuế trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc trường hợp doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế.

2.     Quy trình hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kế toán

Nhìn chung, làm ở vị trí nào thì một quy trình kế toán phải trải qua quy trình thực hiện sau:

Bước 1: Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Các hoạt động, sản xuất hàng ngày xảy ra tại doanh nghiệp sẽ được kế toán thu thập chứng từ, tính toán và tổng hợp lại từ các phòng ban khác.

Bước 2: Lập các chứng từ kế toán gốc

Việc lập các chứng từ gốc giúp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế. Những tài liệu này được kế toán sắp xếp một cách hợp lý nhằm phục vụ cho việc rà soát

Bước 3: Ghi các sổ kế toán

Kế toán doanh nghiệp tiến hành ghi chép, nhập liệu chứng từ vào các sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,…

Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh và kết chuyển

Vào thời điểm kết thúc niên độ, kế toán doanh nghiệp phải xử lý các bút toán điều chỉnh như khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí,… từ đó kết chuyển những khoản doanh thu, chi phí hình thành kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Phân loại từng khoản mục cụ thể từ đó lập các bảng cân đối phát sinh để xem tình hình biến động của các đối tượng kế toán trong kỳ như thế nào. Sau đó, kết hợp với các sổ sách lập báo cáo tài chính.

Bước 6: Lập bộ báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

Đây được coi là bước quan trọng nhất vì gồm nhiều hoạt động phức tạp, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp phải thận trọng. Và cần phải áp dụng 4 mẫu báo cáo chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3.   Các nguyên tắc cơ bản mà một kế toán viên cần vận dụng trong công việc

Dù làm kế toán nội bộ hay dịch vụ thì cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc Cơ sở dồn tích

Quy định các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp có liên quan đến đối tượng kế toán như tài sản, nợ phải trả… tất cả phải được chi chép vào sổ kế toán ngay vào thời điểm phát sinh; không dựa vào thời điểm thực tế thu, chi tiền hoặc tương đương tiền. Các báo cáo tài chính lập trên nguyên tắc cơ sở dồn tích luôn cho ta thấy rõ được tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

 Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nội dung của nguyên tắc này yêu cầu các báo cáo tài chính phải được lập trên trên cơ sở giả sử là doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nếu trong trường hợp thực tế khác với giả định thì báo cáo phải lập trên một cơ sở khác và đưa ra giải thích thích đáng về cơ sở mới để lập báo cáo tài chính.  Dựa trên nguyên tắc này bắt buộc kế toán phải không được lập quá các khoản dự phòng và đúng nguyên tắc. Yêu cầu về các khoản dự phòng này không được đánh giá cao hơn giá trị tài sản và khoản thu nhập càng không thấp hơn giá trị các khoản phải trả và khoản chi phí.  Chỉ được ghi nhận doanh thu và thu nhập khi có chắc chắn các bằng chứng về khả năng thu được lợi ích kinh tế. Khoản chi phí được ghi nhận khi chứng minh chắc chắn về khả năng phát sinh chi phí.

Nguyên tắc giá gốc

Tất cả các tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (Giá mà doanh nghiệp chi trả để có được tài sản đó). Giá gốc được tính toán dựa trên số tiền hoặc khoản giá trị tương đương tiền đã thanh toán; phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó được xác định vào ngay thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản này đổi hỏi kế toán không được tự ý điều chỉnh; chỉ trừ khi có quy định khác cụ thể trong luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán.

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc này nhắc nhở người sử dụng phải có sự phù hợp với nhau giữa việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Trường hợp khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải có tương ứng một khoản chi phí liên quan. Khoản chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm khoản chi phí của kỳ trước hoặc chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với khoản doanh thu trong ky phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích tính toán một cách chính xác phần thu nhập chịu thuế của DN; điều này là cơ sở để tính thuế TNDN cần phải nộp cho nhà nước. 

Nguyên tắc nhất quán

Cần có sự thống nhất trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn để áp dụng. Nếu có sự thay đổi trong chính sách và phương pháp kế toán thì phải bổ sung trong phần thuyết minh báo cáo cần phải giải trình lý do và sự ảnh hưởng của nó. 

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu phải luôn đưa ra phán đoán; xem xét và cần nhắc thật kỹ lưỡng để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện mà mình không có sự chắc chắn. Thận trọng là không lập quá lớn các khoản dự phòng; không nên đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và khoản thu nhập; không thấp hơn giá trị các khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế thì doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận. Tương tự như việc ghi nhận chi phí phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.

Nguyên tắc trọng yếu

Tính trọng yếu thể hiện qua việc thông tin phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót trong hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin nên cần được xem xét trên cả hai phương diện định lượng và định tính. Hy vọng các doanh nghiệp áp dụng 7 nguyên tắc cơ bản một cách đúng đắn và hợp lý nhất; nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kinh tế và lập báo cáo tài chính.

Viết một bình luận