Mở Công Ty Chế Biến Và Bảo Quản Khoai Tây (Quy Trình 2024)

Khoai tây là một loại thức ăn bổ dưỡng và có nhiều cách chế biến khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để phát triển hoạt động kinh doanh, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn mở công ty với lĩnh vực hoạt động là chế biên và bảo quản khoai tây.

Có nhiều loại hình doanh nghiệp hay công ty như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động và số lượng thành viên mà các chủ sở hữu công ty có thể lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Mở Công Ty Chế Biến Và Bảo Quản Khoai Tây (Quy Trình 2020)
Mở Công Ty Chế Biến Và Bảo Quản Khoai Tây (Quy Trình 2023)

1. Để mở công ty chế biến và bảo quản khoai tây, cần thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Trong đó, ngành nghề chọn mã ngành 1030: Chế biến và bảo quản rau quả: Chi tiết: Chế biến và bảo quản khoai tây như: chế biến khoai tây làm lạnh; chế biến khoai tây nghiền làm khô; chế biến khoai tây rán; chế biến khoai tây giòn và chế biến bột khoai tây

 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty, các thành viên, cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập (và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên/ cổ đông nước ngoài là tổ chức đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định (chứng minh nhân dân, căn cước nhân dân hoặc hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty chế biến và bảo quản khoai tây

Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân khác nộp hồ sơ thì trong thành phần hồ sơ bổ sung thêm văn bản ủy quyền về việc nộp hồ sơ thành lập công ty và bản sao một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó theo quy định.

Bước 3: Theo dõi và xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo hồ sơ hợp lệ qua mạng điện tử, người nộp hồ sơ nộp bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo thông báo hợp lệ đến Phòng đăng ký kinh doanh để đối chiếu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong thông báo ghi rõ những nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả

Bước 5: Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng tải thông báo sử dụng mẫu con dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo sử dụng mẫu con dấu theo mẫu;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;
 • Văn bản của người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Bước 6: Thủ tục cần làm sau thành lập công ty chế biến và bảo quản khoai tây

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo tài khoản ngân hàng tới Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Phát hành và thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn: Thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh hoặc một thời hạn ghi trong điều lệ công ty.

Bước 7: Thực hiện xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Do đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty là chế biến thực phẩm, do đó, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

 • Doanh nghiệp kinh doanh chế biến và bảo quản khoai tây nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế biến khoai tây. Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét và thành lập đoàn thẩm định đối với cơ sở chế biến và lập biên bản thẩm định.
  • Trường hợp cơ sở đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở;
  • Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại, trường hợp thẩm định lại cơ sở vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.
  • Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1128 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo