Mẫu tk3-ts theo quyết định 595

Tiên Ngô

Mẫu tk3-ts theo quyết định 595

Tiên Ngô

30/12/2021

Lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT mẫu TK3 -TS theo quyết định 595 các đơn vị cần chú ý những điều gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 209
Mẫu tk3-ts theo quyết định 595

1. Mục đích của tờ khai TK3-TS

Mẫu TK3-TS là tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Biểu mẫu này sử dụng nhằm mục đích kê khai các thông tin của đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thay đổi các thông tin của đơn vị.

Trách nhiệm lập Mẫu TK3-TS  thuộc về đơn vị sử dụng lao động có tham gia BHXH, BHYT. Thời gian lập là khi đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc chuyển địa chỉ từ địa bản tỉnh, thành phố khác đến hoặc khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

2. Hướng dẫn cách lập Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, tờ khai TK3-TS gồm có 12 chỉ tiêu. Nội dung các chỉ tiêu như sau:

[1]. Tên đơn vị: Đơn vị ghi đầy đủ tên đơn vị.

[2]. Mã số đơn vị: Là mã số BHXH của đơn vị do cơ quan BHXH quản lý. Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia BHXH lần đầu chưa được cấp mã thì để trống.

[3]. Mã số thuế: Ghi mã số thuế đơn vị, nếu chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý khi ghi mã số thuế:

 • Mã đơn vị được lấy theo mã số thuế.
 • Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì cần ghi hai chỉ tiêu vào hai mục tương ứng.
 • Nếu đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
 • Nếu đơn vị đã được cấp mã đơn vị sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị sẽ được điều chỉnh theo mã số thuế.

[4]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ghi theo Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký, giấy phép kinh doanh.

[5]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Ghi đầy đủ địa chỉ gồm số nhà, đường phố, thôn xóm, xã phường, thị trấn, quận huyện, thị xã thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở.

[6]. Loại hình đơn vị: Một trong những loại hình đơn vị sau:

 • Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập.
 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Doanh nghiệp ngoài nhà nước.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Hợp tác xã.
 • Tổ hợp tác.
 • Hộ kinh doanh cá thể.
 • Cá nhân có sử dụng lao động.
 • Văn phòng đại diện hoặc các tổ chức quốc tế.

[7]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của đơn vị.

[8]. Địa chỉ email: Ghi địa chỉ email của đơn vị.

[9]. Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh

[9.1]. Số: Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh

[9.2]. Nơi cấp: Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh.

[10]. Phương thức đóng khác: Đánh dấu x vào ô tương ứng với phương thức đóng lựa chọn.

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như tên đơn vị, địa chỉ, loại hình đơn vị,…

[12]. Hồ sơ kèm theo: Kê chi tiết số lượng hồ sơ.

Lưu ý khi lập Mẫu TK3-TS:

 • Đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và các chỉ tiêu [1], [2], [9], [10].
 • Đơn vị phải lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục kê khai hồ sơ Mẫu TK3-TS, đơn vị phải xin chữ ký thủ trưởng, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

3. Hồ sơ tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Cùng với Mẫu TK3-TS, doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH cần những biểu mẫu, tờ khai nào khác? Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT: Mẫu TK3-TS.
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). 
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS): Doanh nghiệp lập bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS, kê các thông tin của người lao động đóng.
 • Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS): Đơn vị lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Mẫu D02-TS.

Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ trên, nộp cho cơ quan BHXH quận/huyện nơi đăng ký cơ quan BHXH quản lý trực tiếp theo địa bản thể hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ là trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng, đơn vị phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định trên.

4. Mẫu tk3-ts theo quyết định 595

 Mẫu TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………………………….………………………………..…………………….

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………….……………………………………………………

[03]. Mã số thuế: ……………………………….………………………………..…………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………….…………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………………….………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………….………………………………………………

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email ……………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □        [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………….…………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 ……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Mẫu tk3-ts theo quyết định 595 mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận