Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

06/01/2022

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tồn tại một số yếu tố đặc biệt trong hoạt động đấu thầu mà nhà thầu phải hiểu rõ, một trong số đó là mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu.

mau thu giam gia trong ho so du thau

Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu (Cập nhật 2022)

1. Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu là gì?

Thư giảm giá được lập ra là do nhà thầu tự đưa ra mức giảm giá (hoặc giá trị giảm giá) so với giá dự thầu đã tính toán theo những “mức chuẩn” (chuẩn của nhà thầu, của nhà nước hay của Hồ sơ mời thầu quy định..). Trong thư giảm giá cần phải nêu và phân tích những lý do giảm giá.

2. Điều kiện hợp lệ của mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu?

Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu hợp lệ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Trước hết phải do người đứng đầu tổ chức doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận ký tên và đóng dấu tất nhiên trước ngày nộp thầu.

– Thứ hai phải đáp ứng tất cả các quy định nếu có trong Hồ sơ mời thầu về nội dung thư giảm giá. (Nếu ủy quyền phải là ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật). Thư giảm giá không có quy định nào hướng dẫn cụ thể mà do trong thực tế cần áp dụng thư giảm giá sinh ra.

3. Cơ sở pháp lý của mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu

Cơ sở pháp lý của mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu bao gồm:

– Luật đấu thầu năm 2013;

– Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2015.

4. Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ tham dự thầu có vai trò gì?

Trong hồ sơ thầu, nhà thầu sẽ tự đưa ra mức giảm giá (hoặc giá trị giảm giá) so với giá dự thầu đã tính toán theo những mức chuẩn (chuẩn của nhà thầu, của nhà nước hay của hồ sơ mời thầu quy định) và mức giảm giá này cùng những lý do để đề xuất giảm giá sẽ được thể hiện trên thư giảm giá trong hồ sơ thầu.

Thư giảm giá đảm bảo bí mật về giá bỏ thầu của nhà thầu vì giá trị dự thầu bằng thư giảm giá chỉ có người ký mới biết (người ký thư giảm giá phải là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận), người lập dự toán đấu thầu không thể biết.

Thư giảm giá không có quy định cụ thể mà căn cứ vào thực tế cần áp dụng để thực hiện. Để thực hiện mẫu thư giảm giá hợp lệ, mẫu chuẩn sau đây là cơ sở tham khảo chuẩn xác mà quý vị không nên bỏ qua.

5. Mẫu thư xin giảm giá trong hồ sơ dự thầu

ACC gửi tặng quý khách hàng mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu (Cập nhật 2022) như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

THƯ GIẢM GIÁ

Kính gửi:………………………………………………

Công ty:…………………………………………….

Công trình:…………………………………………….

Số tiền ghi trong đơn dự thầu:…………………………………………….

Nguyên nhân:…………………………………………….

STTTên công tác giảm giáLý do giảm giáSố tiền giảm giá
1
2

Tổng số tiền dự thầu:…………………………………………….

Tổng số tiền giảm giá:…………………………………………….

Tổng số tiền sau khi giảm giá:…………………………………………….

Chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện thi công các công tác đúng như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

ĐƠN VỊ DỰ THẦU

Trên đây là những chia sẻ của ACC về Mẫu thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu (Cập nhật 2022). Nếu còn những vướng mắc về dự thầu hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với ACC để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận