Mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh

Đàm Như

Mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh

Đàm Như

07/01/2022

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến. Vậy bạn đã biết mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh gồm những nội dung gì. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

mau thong bao moi thau chao hang canh tranh

Mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh

1. Chào hàng cạnh tranh được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

Điều 23. Chào hàng cạnh tranh

  1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Lưu ý khi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh:

  1. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Thông báo mời thầu là gì ?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

  1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

  1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Như vậy, thông báo mời thầu là một trong những giấy tờ quan trọng trong trong thủ tục đấu thầu. Thông báo mời thầu cũng là một điều kiện quan trọng để hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư.

3. Mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: ……

– Loại gói thầu:…

– Nội dung chính của gói thầu: …

– Thời gian thực hiện hợp đồng:…

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

Nguồn vố:……

Hình thức lựa chọn nhà thầu:………

Phương thức lựa chọn nhà thầu:………

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ … giờ ngày …….đến ……giờ ngày …….(trong giờ hành chính).

Địa điểm bán………..;điện thoạ:…………. Fax……

Giá bán một bộ HSMT: ………(bằng chữ: …….).

Bảo đảm dự thầu :

– Số tiền …… (bằng chữ: ……);

– Hình thức bảo đảm: …

Thời điểm đóng thầu: ……..giờ……phút ngày

Thời điểm mở thầu: …..ngày…….tại …..kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Lưu ý:

– Nguồn vốn: nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trong trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: ghi rõ đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

4. Khi đăng tải thông báo mời thầu phải đính kèm các tài liệu gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 13. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng

  1. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt

5. Thời gian đăng tải thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 13. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng

  1. Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Nếu bạn chưa biết thì Hệ thống được hiểu là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 26 Điều 4 của Luật đấu thầu có địa chỉ tại http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Như vậy, thời gian đăng tải thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào:

Tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh. Nếu còn thắc mắc hay câu hỏi gì, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận