messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn (Cập nhật 2022)

Hiện nay, trong thời buổi phát triển mới của đất nước, có rất nhiều cá nhân có cống hiến xuất sắc trong lao động, từ đó đòi hỏi chế độ đãi ngộ phải thích đáng đối với họ. Chính vì vậy, nhà nước ta đã quy định về mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn đối với những trường hợp này. Trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn.

mau quyet dinh nang luong truoc thoi han

Mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn (Cập nhật 2022)

1. Nâng lương trước thời hạn là gì?

Nâng lương trước thời hạn là một chế độ đãi ngộ đặc biệt của nhà nước dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong biên chế.

2. Mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn?

UBND TỈNH

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/QĐ-SNV …………, ngày …, tháng…, năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ …………

          Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số …/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh ………… quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh …………;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với ông/bà ……………, chức vụ ………………, nơi công tác ……………….

Ngạch: …………………

Mã ngạch: …………….

Từ bậc: ……… hệ số: ………..

Lên bậc: ………… hệ số: …………

Kể từ ngày 1/12/2020. Do đã có thành tích, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 26/01/2015.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông/bà ……………….. căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu: VT, TCBM, MT(01).

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Để nâng bậc lương trước hạn cần điều kiện gì?

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

4. Những tiêu chuẩn để nâng lương trước thời hạn là gì?

– Đối với cán bộ, công chức

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Đối với viên chức và người lao động

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

5. Thời gian được tính nâng lương trước thời hạn?

Tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định cụ thể về chế độ nâng lương trước thời hạn. Theo đó, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát) đạt đủ 2 tiêu chuẩn như sau:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản và nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn. Mong rằng trên thực tế, khi quý khách hàng đạt đủ mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn thì sẽ được cân nhắc để hưởng quyền lợi chính đáng.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.