whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất

Quyết định chỉ định thầu gồm những nội dung nào và do cấp nào phê duyệt. Với mong muốn giúp các bạn tìm hiểu vấn đề này, cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây về mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất.

Mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất
Mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất

1. Chỉ định thầu là gì?

Chị định thầu là hình thức mà bên mời thầu thực hiện chọn trực tiếp nhà thầu. Nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu, được mời để thương thảo hợp đồng trực tiếp mà không cần qua giai đoạn đấu thầu.

2. Cơ sở pháp lý của mẫu quyết định chỉ định thầu?

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

3. Mẫu quyết định chỉ định thầu gồm những nội dung gì?

Mẫu quyết định chị điện thu được lập ra để quyết định về việc phê duyệt thì điện thầu, tùy theo lĩnh vực ngành nghề mà nội dung sẽ khác nhau như:

Tên gọi thầu dự án.

Các căn cứ pháp lý liên quan.

Trưởng đơn vị đề nghị.

Tên cơ quan, cá nhân được thì điện cầu.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, viết, thực hiện,…

Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành.

Nếu người ký văn bản là phó giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

4. Quy trình thực hiện quyết định chỉ định thầu thông thường.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

Điều 55. Quy trình chỉ định thầu thông thường

 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:
 2. a) Lập hồ sơ yêu cầu:
 3. b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

– Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu;

– Nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

 1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 2. a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;
 3. b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.
 4. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:
 5. a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;
 6. b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.
 7. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
 8. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

Như vậy, quy trình thủ tục hết sức đơn giản chỉ cần qua bốn bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Đánh giá hồ sơ đề suất và thương thảo về những đề xuất của nhà thầu

Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

5. Mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất?

UBND ………………

 

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……………………………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu ……….……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ……………………………………;

Căn cứ ……………………………………;

Xét đề nghị của ……………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….……………., với các nội dung chủ yếu sau:

– Đơn vị được chỉ định thầu: …………….……………………………..

– Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).

– Phương thức thực hiện hợp đồng: ……………………………………..

– Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, …………..………….. và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                         GIÁM ĐỐC

 

– Như Điều 3;                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

– Kho bạc Nhà nước tỉnh;

– Sở Tài chính;

– ……..……..;

– Lưu: VT, KHTC, ….…..

6. Một số câu hỏi thường gặp

Chị định thầu là gì?

Chị định thầu là hình thức mà bên mời thầu thực hiện chọn trực tiếp nhà thầu. Nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu, được mời để thương thảo hợp đồng trực tiếp mà không cần qua giai đoạn đấu thầu.

ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong thời gian bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

 

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc (Xem thêm về chúng tôi tại đây) với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: info@accgroup.vn

Trân trọng!

 

✅ mẫu quyết định:⭕ chỉ định thầu mới nhất
✅ Cập nhật:⭐ 2022
✅ Zalo:⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ:⭐ Toàn quốc
✅ Hotline:⭕ 1900.3330
5/5 - (1 bình chọn)
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.