CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ( cập nhật 2022)

Thanh Trúc

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ( cập nhật 2022)

Thanh Trúc

01/12/2021

Xác lập hợp đồng tư vấn xây dựng theo mẫu nào ? Xây dựng nhà ở không phép bị phạt như thế nào ? Tư vấn về việc xây dựng trên phần đất tranh chấp ? Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng mời bạn tham khảo!

20
Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng là gì?

Hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng là sự thỏa thuận giữa bên chủ đầu tư và bên tư vấn giám sát về việc cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng. Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng chỉ được lập ra khi có sự thống nhất, đồng ý giữa các bên.

2. Mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT
Số: 02/2016/KTGS/MP/D1
V/v: Tư vấn Giám sát thi công nhà ở

Căn cứ:
– Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/06/2005 và các văn bản dưới luật;
– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các văn bản dưới luật;
– Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
– Căn cứ vào hồ sơ thiết kế nhà số …..      phường .., Quận Bình Tân, TP.HCM
– Căn cứ vào hợp đồng xây dựng nhà ở số …..
– Căn cứ nhu cầu của Ông/Bà             ………  và khả năng, kinh nghiệm của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.
Hôm nay, ngày         /01/2016, tại TP.HCM, chúng tôi gồm có:
Bên A:
– Đại diện: Ông/Bà  …….
– Số CMND
Bên B: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
– Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM.
– Điện thoại: 08.22142126; Fax: 08.39118579
– Tài khoản: 92558669 Tai ngân hàng ACB chi nhánh Thi Nghè- HCM
– Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh; Chức vụ: Giám Đốc
Hai Bên thống nhất ký Thỏa thuận Tư vấn giám sát dự án xây dựng công trình xây dựng nhà ở số     ….             với các điều khoản, điều kiện như sau:
ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Chủ đầu tư đồng ý thuê và Công ty TVGS đồng ý nhận thực hiện các công việc giám sát thi công xây dựng bán thời gian cho công trình nhà ở số ….     phường .., Quận …, TP.HCM. như sau:
– Kiểm tra lại bản vẽ thiết kế thi công xem xét sự phù hợp kết cấu, kiến trúc.
– Giám sát chất lượng cọc và kỹ thuật ép cọc theo thiết kế đối với công trình.
– Giám sát và kiểm tra nhà thầu thực hiện đúng những điều  đã cam kết với chủ nhà đã ký trong hợp đồng.
– Giám sát và kiểm tra nhà thầu thi công đúng theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Nếu có phát sinh bổ sung so với thiết kế sẽ cùng chủ nhà giải quyết và đưa ra phương án tốt nhất.
– Kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn trong xây dựng.
– Kiểm tra và nhắc nhở nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công, vấn đề an toàn lao động trên công trình, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
– Giúp chủ nhà mua vật tư phần hoàn thiện và tiết kiệm tài chính cho chủ nhà.
– Kiểm tra đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;
– Trường hợp nghi ngờ vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
– Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
– Xác nhận bản vẽ hoàn công;
– Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
– Thời gian giám sát bán thời gian chỉ bao gồm giám sát thi công các hạng mục chính và thi công kết cấu chính của công trình.
ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Giá hợp đồng: Giám sát bán thời giantính theo thời gian thực tế qui tròn hàng tháng.
– 10.000.000 đồng một tháng (Mười triệu đồng một tháng)
– Giá này không bao gồm chi phí phát sinh làm ngày nghỉ/lễ.
– Giá này không thay đổi trong suốt quá trình thi công.
ĐIỀU 3. Phương thức thanh toán: (trong thời gian …./tháng)
• Đợt 1: Bên B ứng trước cho Bên A 01 tháng lương theo trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: 15,000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.
• Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A hàng tháng lương theo trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: : 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) cho Bên A vào cuối mỗi tháng.
• Số tiền tạm ứng sẽ khấu trừ vào tháng cuối cùng

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ CÁC BÊN
Quyền và nghĩa vụ của Bên B
TVGS đảm bảo rằng tất cả các công việc TVGS thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với Hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định về tiêu chuẩn của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
– TVGS phải đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình nhằm hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn;
– TVGS phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động do mình thực hiện.
–  –  TVGS phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án;
Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
Đảm bảo đủ điều kiện cho bên B làm việc
Thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.
Nếu hủy hợp đồng bên A phải bồi thường 01 tháng lương cho tư vấn giám sát.
Thời gian phát sinh khi tiến độ kéo dài  sẽ được tính theo đơn giá của hợp đồng này.
ĐIỀU 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Bắt đầu tính thời gian từ lúc chuẩn bị ép cọc
– Kết thúc thời gian hợp đồng vào ngày nghiệm thu bàn giao công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
ĐIỀU 6. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hai bên có thể điều chỉnh, bổ sung Thỏa thuận. Mọi sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của các Bên.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG
Bất kỳ tình huống nào xảy ra ngoài sự kiểm soát của Bên A và/hoặc Bên B, làm cho Bên A và/hoặc Bên B không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của Thỏa thuận thì được xem là tình huống bất khả kháng. Các tình huống đó bao gồm: hỏa hoạn, thiên tai, sự can thiệp của chính quyền,…
Khi các tình huống bất khả kháng trực tiếp ảnh hưởng đến thực hiện Thỏa thuận, thì thời gian quy định cho việc thực hiện Thỏa thuận sẽ được gia hạn bằng thời gian thực hiện Công việc kéo dài do hậu quả của các tình huống bất khả kháng gây ra;
ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề.
Nếu thương lượng không có kết quả, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Toà án Nhân dân hoặc Trọng tài để xử lý tranh chấp theo qui định của pháp luật. Quyết định của Toà án Nhân dân hoặc Trọng tài là quyết định cuối
ĐIỀU 9. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC
Hợp đồng này bao gồm 04 trang và  được lập thành 02 bản bằng, Chủ đầu tư sẽ giữ 01 bản; Công ty TVGS sẽ giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng  thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ