Mẫu giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất mỹ phẩm mới nhất năm 2024

1. Giấy Ủy Quyền Phân Phối Sản Phẩm Mỹ Phẩm Tại Việt Nam Là Gì ?

 • Định nghĩa:

Theo Khoản 3 điều 4 thông tư Số 06/2011/TT-BYT, Giấy ủy quyền phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam là Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (sau đây được gọi tắt là giấy ủy quyền).

 • Phạm vi áp dụng:

Giấy ủy quyền được áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất.

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Bán Hàng Của Nhà Sản Xuất Mỹ Phẩm,,

2. Giấy Ủy Quyền Phân Phối Mỹ Phẩm Có Bắt Buộc Phải Là Bản Chính?

Theo Khoản 3 điều 4 thông tư Số: 06/2011/TT-BYT, Giấy ủy quyền có thể là Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ đều được.

(Giải thích từ ngữ:

Theo Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

 • “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

– Chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

a) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực?

Bao Gồm:

 • Phòng Tư pháp;
 • UBND xã, phường;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;
 • Công chứng viên.

Tùy từng loại giấy tờ mà thực hiện chứng thực ở các cơ quan khác nhau.

b) Bản chất của việc chứng thực?

Chứng nhận sự việc, không đề cập đến nội dung, chủ yếu chú trọng về mặt hình thức.

c) Giá trị pháp lí của bản chứng thực?

 Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

– Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.)

3. Yêu Cầu Về Giấy Ủy Quyền Phân Phối Sản Phẩm Mỹ Phẩm Tại Việt Nam?

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(Giải thích từ ngữ:

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.)

4. Ngôn Ngữ Trình Bày Trong Giấy Ủy Quyền?

Theo điều 6 thông tư số: 06/2011/TT-BYT Ngôn ngữ trình bày trong giấy ủy quyền phải là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

5. Mẫu giấy uỷ quyền bán hàng của nhà sản xuất mỹ phẩm

5.1. Bằng tiếng Việt

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT...

............................, ngày.........tháng..............năm.....................

Kính gửi: ......................................................................................(tên nhà sản xuất mỹ phẩm)

Theo đề nghị của ....................................................(đơn vị bán hàng) sẽ tham gia  dự đấu thầu cung cấp ....................................... (tên mỹ phẩm) cho gói thầu.................................... (tên gói thầu) thuộc dự án ...................................(tên dự án)

Chúng tôi ................................(tên nhà sản xuất) được thành lập và hoạt động từ ngày.......tháng.......năm......., sản xuất các loại hàng hoá ............................ (tên mỹ phẩm) và có địa chỉ tại............................................. Bằng văn bản này, chúng tôi cho phép nhà thầu được sử dụng hàng hoá do chúng tôi sản xuất để chào trong HSDT của nhà thầu.

Chúng tôi xin cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng hoá nêu trên cho Nhà thầu để cung cấp cho Bên mời thầu và đảm bảo việc bảo hành hàng hoá theo hợp đồng cung cấp được ký kết giữa bên mời thầu và nhà thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

5.2. Bằng tiếng Anh

LETTER AUTHORIZATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir/ Madame,

We are …..(1)….. of which the headquater is located at: ….(2)….

Hereby certify we have appointed ….(3)…. Which the registered address is ….(4)….as our sole agent for following cosmestic registration, amendmenr and renewal and for sales/ maketting in Viet Nam.

1. …..(5)…..

2. …..(5)…..

3. …..(5)…...

This letter is valid as long as in Viet Nam for the said-above products. We hereby solemnly & sincerely declare that all PIF documents and information we have provided or will provide to will bear fully responsible for the said documents and information.

Authorization is made frome ….(6)….until ….(7)…..,

Regards,

Full name: ….(8)……

Position: ….(9)………

Trong đó,

1. Tên công ty sản xuất/ Công ty uỷ quyền

2. Địa chỉ sản xuất

3. Tên công ty nhập khẩu

4. Địa chỉ công ty nhập khẩu

5. Tên sản phẩm

6. Ngày uỷ quyền bắt đầu có hiệu lực

7. Tên đầy đủ của người đại diện ký giấy uỷ quyền

8. Chức danh của người ký giấy uỷ quyền

Tham khảo thêm các mẫu đơn khác tại:

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề mẫu giấy uỷ quyền bán hàng của nhà sản xuất mỹ phẩm?. Nếu có bất kỳ thắc mặc gì liên quan đến nội dung bài viết hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline: 19003330
Zalo: 084 696 7979
Email: [email protected]
Website: accgroup.vn

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (245 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo