Mẫu Giấy Giới Thiệu Đi Làm Hộ Khẩu (Cập Nhật 2021)

logo accACC
Ngọc Huyền

Bạn muốn chuyển hộ khẩu và cần mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu những không biết cần làm gì? Đừng lo, bài viết dưới dây của ACC không chỉ cung cấp mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu mà còn giải giải thích chi tiết mọi thông tin về giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu.

mẫu giấy giới thiệu di làm hộ khẩu
Mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu

1. Giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu là gì?

Giấy giới thiệu là văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm mục đích giới thiệu các một số thông tin cơ bản, cụ thể như giới thiệu về nhân viên đại diện pháp lý, đại diện thực hiện các thủ tục, hoạt động của công ty… hoặc Giấy giới thiệu cũng có thể là giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đơn vị hoặc các trường hợp khác nhằm thực hiện những công việc cụ thể được ghi cụ thể nội dung công việc trong giấy giới thiệu, ví dụ như giấy giới thiệu uỷ quyền cho nhân viên đại diện công ty tới Toà án làm việc, thực hiện các thủ tục tố tụng…

Theo đó, người được giới thiệu trong giấy giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho công ty, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…. Căn cứ vào nội dung của giấy giời thiệu, người đại diện hợp pháp  cho tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, đơn vị có quyền đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quyền (các thủ tục, hoạt động hoặc ký kết văn bản …) được ghi trong nội dung của giấy giới thiệu.

2. Tính pháp lý của mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu so với văn bản uỷ quyền khác nhau như thế nào?

– Mục đích của Giấy giới thiệu thường được sử dụng để đại diện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập… để liên hệ với đối tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đó để thực hiện một số công việc cụ thể, hoặc các thủ tục nhất định. Trong khi đó, mục đích của giấy ủy quyền chủ yếu được sử dụng trong trường hợp để một bên (gọi là bên ủy quyền) trao hoàn toàn quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền cho bên kia (bên được uỷ quyền) thực hiện một công việc, thủ tục nhất định trong phạm vi công việc được ủy quyền.

– Về tính pháp lý, tuy Nhà nước không có quy định cụ thể so sánh về tính pháp lý giữa giấy giới thiệu và văn bản uỷ quyền, thế nhưng, trên góc độ của nhà nghiên cứu luật, văn bản uỷ quyền có tính pháp lý cao hơn giấy giới thiệu. Bởi vì đối với giấy ủy quyền, người được ủy quyền được toàn quyền quyết định về biện pháp, hành vi, công cụ… mình sử dụng (hợp pháp) để thực hiện công việc được ủy quyền. Ví dụ, người được ủy quyền được quyền thay mặt người uỷ quyền thực hiện, tham gia các thủ tục, hoạt động tố tụng như khởi kiện, tố cáo, tham gia hoà giải, tham dự phiên toà… hoặc các công việc khác như vận chuyển hàng…. Trong khi đó, người được giới thiệu chỉ được thực hiện một số việc nhất định như thay mặt công ty liên hệ đối tác, những công việc mà người được giới thiệu chỉ được thực hiện trong phạm vi hẹp.

– Phạm vi của Giấy giới thiệu thường mang tính chất hẹp, mang tính đối ngoại như trao đổi, tương tác, liên hệ với đối tác của công ty, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, văn bản ủy quyền như đã nêu trên là một văn bản mà người được ủy quyền  được uỷ quyền thực hiện công việc, trong đó phạm vi uỷ quyền rất rộng. Cụ thể, người được uỷ quyền có toàn quyền thực hiện công việc đó một cách hợp pháp, ví dụ, cá nhân, tổ chức uỷ quyền cho luật sư tham gia khởi kiện, tham gia tố tụng… Có thể hiểu, người được ủy quyền được toàn quyền thực hiện, quyết định, còn người được giới thiệu bản chất được hiểu là chỉ làm việc đại diện, theo hướng dẫn. Do đó, phần lớn tính chịu trách nhiệm pháp lý của người được ủy quyền cao hơn rất nhiên so với người được giới thiệu.

3. Mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu

Hiện nay, pháp luật  quy định cụ thể về mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu phải tuân thủ theo trình tự, nội dung được quy định tại mẫu Mẫu HK07 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011. Do đó, khi làm mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu, cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị vẫn cần cung cấp đầy đủ các thông tin để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện các thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho công dân.

…………… ………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:……./GCHK

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)

Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……../…….…./……..… Giới tính:……………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………..….. Tôn giáo:……… Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………..

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNguyên quánDân tộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ (3)

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên chủ hộ nơi đi:…….…… Quan hệ với chủ hộ:………….………….………….………….………….………….………….……

Lý do chuyển hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi chuyển đến:……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

…….., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, không chỉ cung cấp tới quý khách hàng mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu mà ACC đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho quý khách hàng thông tin liên quan  đến mẫu giấy giới thiệu đi làm hộ khẩu. ACC rất mong sẽ được hỗ trợ khách hàng trải nghiệm dịch vụ đăng ký hộ khẩu của chúng tôi. Trong quá trình tìm hiểu nếu như có bất cứ điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on pinterest
  Share on email

  Bài viết liên quan

  Liên Hệ Với Chúng Tôi

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

  Viết một bình luận