Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2024

Sau khi hoàn tất cả thủ tục đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Bài viết dưới đây ACC sẽ giới thiệu đến bạn mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!

1

mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì có thể hiểu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Giấy chứng nhận do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác để xác nhận tư cách chủ thể kinh doanh và quyền kinh doanh trong một hoặc một số ngành nghề nhất định của họ.

2. mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh

Điện thoại: ................................................................... Fax: .........................................................

Email: .......................................................................... Website: ...................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .....................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ....................................................................................................................

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình

6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):

Giới tính:

Sinh ngày: ............. /.......... ........

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ................................................................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ..............................................................

Ngày cấp: .............. /.......... /.......... Nơi cấp: .........................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................

Địa chỉ liên lạc: ..............................................................................................

7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):

STT Tên thành viên Quốc tịch Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường trú Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân Ghi chú
  TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

3. nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.
 • Ngành, nghề kinh doanh.

4.Lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh

Mỗi người chỉ được quyền thành lập 01 hộ kinh doanh cá thể xét trên phạm vi toàn quốc. Nếu đã từng thành lập hộ kinh doanh mà không thực hiện thủ tục đóng cửa dù đã không còn hoạt động thì cũng không thể thành lập hộ kinh doanh mới. Do tính chất pháp lý đặc thù của hộ kinh doanh là không có tư cách pháp nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể đây là hạn chế của hộ cá thể so với công ty TNHH và Công ty cổ phần, cụ thể người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đưa vào hoạt động kinh doanh;

5. Dịch vụ tư vấn đăng ký hộ kinh doanh của ACC

Bài viết trên đây ACC cung cấp cho bạn mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất 2021. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với chung tôi thông qua thông tin bên dưới đây. Công ty luật ACC hỗ trợ các dịch vụ pháp lý uy tín và chuyên nghiệp. ACC xin cảm ơn!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (516 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo