Mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung -Cập nhật 2023

Nhiều cặp vợ, chồng ly hôn bên cạnh việc chấm dứt quan hệ hôn nhân còn yêu cầu chia tài sản, phân quyền nuôi con, nợ chung… Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp, vợ chồng chỉ yêu cầu ly hôn mà không yêu cầu phân chia tài sản. Vậy trong trường hợp đó, mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung như thế nào? Sau đây, ACC cung cấp đến bạn thông tin về mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung để bạn hiểu hơn về vấn đề giải quyết ly hôn theo mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung.

Mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung
Mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung

Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

1. Ly hôn không có tài sản chung là gì?

Căn cứ vào Điều 55 và Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì có hai hình thức ly hôn là ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình. Trong đó:

– Ly hôn đơn phương hay còn gọi là ly hôn theo yêu cầu của một bên là việc ly hôn mà hai vợ, chồng hòa giải tại Tòa không thành và có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng khiến cuộc sống hôn nhân không thể kéo dài được.

– Ly hôn thuận tình là việc hai vợ, chồng cùng yêu cầu ly hôn, tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được các vấn đề khác như chia tài sản, trông nom, chăm sóc con… Nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Có thể thấy, ly hôn đơn phương không tranh chấp tài sản được hiểu là việc khi ly hôn, giữa vợ và chồng không có tranh chấp, mâu thuẫn, tranh cãi với nhau về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản riêng của vợ hoặc chồng khi tiến hành ly hôn. Ly hôn không có tài sản chung được hiểu là việc hai vợ, chồng cùng yêu cầu ly hôn, tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được các vấn đề khác như chia tài sản, trông nom, chăm sóc con…

Như vậy, đối với trường hợp ly hôn không có tài sản chung thì hầu hết thuộc về trường hợp ly hôn thuận tình, tức các bên đã thỏa thuận xong về việc chia tài sản mà không cần phải Tòa án đứng ra giải quyết hoặc không kiện tụng về vấn đề này. Trên thực tế, để thủ tục diễn ra thuận lợi, các bên cần phải tuân thủ các quy định về ly hôn thuận tình để tránh rắc rối cho mình.

2. Mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung là gì?

Nhiều người ly hôn khi không có tài sản chung hoặc không yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung diễn ra khá phổ biến. Do đó, các cặp vợ chồng có thể tham khảo các mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung dưới đây:

- Sử dụng mẫu chung dùng cho ly hôn thuận tình (nếu hai vợ, chồng thuận tình ly hôn):Trong trường hợp này, phần yêu cầu Tòa án giải quyết, vợ, chồng chỉ cần nêu yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        …….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: …...…………………………….. Sinh năm: …………………….

Địa chỉ:...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

2. Tên vợ: …...…………………………….. Sinh năm: ………...……………….

Địa chỉ...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau: 

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

- Về con chung: ..............................................................................................

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyế:………….…………………………………………………………..

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan    

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.         

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ                                                                                           Chồng

 

- Sử dụng mẫu chung dùng cho ly hôn đơn phương (nếu một trong hai bên có yêu cầu ly hôn đơn phương): Về phần yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản, vợ hoặc chồng có thể để trống hoặc ghi “không yêu cầu”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:...................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người bị kiện:...................................................................................................................

Địa chỉ...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):...................................................................................................................

Địa chỉ...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn: 

Về quan hệ hôn nhân: (2) ...................................................................................

Về con chung: (3) ................................................................................................

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (4) ............................................................................................................... 

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

 

3. Thủ tục ly hôn không có tài sản chung

Tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Điều này được xác định là một trong những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, để được Tòa án giải quyết ly hôn theo mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung thì hai vợ chồng phải tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các loại giấy tờ, hồ sơ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính). Nếu không giữ hoặc không còn thì có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi đã đăng ký kết hôn trước đó để cấp bản sao;
 • Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực). Nếu không có thì thực hiện theo hướng dẫn của Tòa án để nộp giấy tờ tùy thân khác;
 • Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực).

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Bước 3: Giải quyết ly hôn

Thông thường, sau khi nhận đơn, thẩm phán sẽ xem xét có thụ lý đơn hay không. Đối với trường hợp chưa thụ lý thì sẽ được giải thích rõ còn trường hợp thụ lý thì sẽ được phân công thẩm phán giải quyết. Đồng thời, các bên cần phải nộp án phí để đảm bảo việc tiến hành thủ tục diễn ra đúng thời gian.

4. Dịch vụ tư vấn về thủ tục ly hôn không có tài sản chung của Công ty Luật ACC

Khi lựa chọn ACC làm nơi cung cấp dịch vụ, Quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tình dựa trên các bước như sau:

 • Bước 1: Soạn hồ sơ ly hôn phù hợp theo quy định cho quý khách hàng
 • Bước 2: Nộp hồ sơ ly hôn tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết
 • Bước 3: Trả kết quả thụ lý theo ngày ghi trên Giấy biên nhận (thường là 15 ngày làm việc
 • Bước 4: Nộp tiền tạm ứng án phí khi được thông báo nộp tạm ứng án phí
 • Bước 5: Thụ lý vụ án ly hôn

Trên đây là nội dung liên quan đến mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung do Công ty Luật ACC cung cấp kiến thức đến khách hàng. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích về mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung đối với bạn. Chúng tôi hi vọng bạn có thể hiểu hơn về vấn đề mẫu đơn ly hôn không có tài sản chung này để tránh khỏi các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của bạn. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với ACC qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp, tư vấn nhiệt tình.

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (293 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (1)

  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo